Ngày 25 Tháng 07 Năm 2024
Menu
en-USvi-VN
Câu hỏi thường gặp:

 

Đang cập nhập ...


Văn phòng Tùy viên Quốc phòng

4 Broinowski Place, Isaacs ACT 2607
 
Điện thoại: (02) 6156 0278
Fax(02) 62868289


Văn phòng thương mại tại Sydney

9 Poate, Centennial Park, NSW 2021
Điện thoại: (02) 93564869
 Phòng giáo dục

Điện thoại: 0422629918
Email: [email protected] 
Liên hệ

 Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Úc

Địa chỉ: 6 Timbarra Crescent, O'Malley, ACT, 2606, Úc

Điện Thoại: (02) 61694916

Đường dây nóng: (02) 61694915 hoặc (02) 61694917

Fax: (02) 61083034

Đường dây nóng bảo hộ công dân Việt Nam tại ACT, VIC, TAS
(không giải đáp thắc mắc đối với người mang hộ chiếu nước ngoài)
0466401665

Địa chỉ hòm thư bưu điệnPO Box 98, Mawson, ACT 2607
Email : [email protected] or [email protected]

Website : www.vietnamembassy.org.au

Bấm vào đây để xem hướng dẫn về Dịch vụ Visa & Lãnh sự