25 Tháng Bảy 2024

Giới thiệu về đại sứ

Tiểu sử

Ông Phạm Hùng Tâm

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Australia

Anh the DS.jpg

Họ và tên: Phạm Hùng Tâm

Ngày tháng năm sinh: 14/01/1974

Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn và có 2 con

 

Trình độ học vấn: Cử nhân ngành Kinh tế Ngoại thương; Thạc sĩ ngành Ngoại giao và Quốc tế Học.

 

Kinh nghiệm công tác:

2024 - nay:              Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Australia 

2021 - 2023:            Vụ trưởng – Vụ Đông Nam Á, Nam Á, Nam Thái Bình Dương , Bộ Ngoại giao

2017 - 2020:            Công sứ, Người thứ hai, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ

2014 - 2016:            Phó Vụ trưởng – Vụ Đông Nam Á, Nam Á, Nam Thái Bình Dương ,  Bộ Ngoại giao

2010 - 2013:            Tham tán Công sứ,  Người thứ hai, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

2008 - 2010:            Phó Vụ trưởng – Vụ Đông Nam Á, Nam Á, Nam Thái Bình Dương ,  Bộ Ngoại giao

2007:                       Tập sự Phó Vụ trưởng – Vụ Đông Nam Á, Nam Á, Nam Thái Bình Dương ,  Bộ Ngoại giao

2003 - 2006:            Bí thư thứ hai,  Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand.

1999 - 2003:            Trưởng phòng Nam Á, Vụ Châu Á 2,  Bộ Ngoại giao

1996 - 1999:            Tùy viên, Đại sứ quán Việt Nam tại  Campuchia.

1994 - 1996:            Chuyên viên Vụ Châu Á 2, Bộ Ngoại giao ​