Thursday, November 26, 2020

 

THÔNG BÁO SỐ 24 về 2 chuyến bay đưa công dân về nước trong tháng 12/2020 và đăng ký bổ sung mới cho công dân có nguyện vọng về nước

 

CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ CHUYẾN BAY DO ĐH RMIT TỔ CHỨC THAY ĐỔI NGÀY, GIỜ BAY)

THÔNG BÁO VỀ CHUYẾN BAY DO ĐẠI HỌC RMIT TỔ CHỨC ĐƯA CHUYÊN GIA, GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN VỀ NƯỚC TỪ MELBOUNRE NGÀY 27/11/2020

 

 

THÔNG BÁO SỐ 23 VỀ 2 CHUYẾN BAY ĐƯA CÔNG DÂN VỀ NƯỚC TRONG THÁNG 11/2020 VÀ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG CHO CÔNG DÂN

THÔNG BÁO SỐ 22 về chuyến bay tiếp theo cuối tháng 10/2020 và đăng ký bổ sung mới cho công dân có nguyện vọng về nước

THÔNG BÁO SỐ 21 về 2 chuyến bay tháng 10/2020 và đăng ký bổ sung cho các chuyến bay tiếp theo

THÔNG BÁO SỐ 20 về chuyến bay hồi hương ngày 12/9/2020

THÔNG BÁO SỐ 19 về các chuyến bay đưa công dân về nước trong tháng 9/2020

THÔNG BÁO SỐ 18 về chuyến bay đưa công dân về nước ngày 04/9/2020

 

THÔNG BÁO về chuyến bay do Đại học RMIT tổ chức đưa chuyên gia, giảng viên, sinh viên về nước ngày 06/9/2020

THÔNG BÁO SỐ 17 về chuyến bay hồi hương đầu tháng 9/2020

Cảnh báo về các trang mạng xã hội yêu cầu công dân cung cấp thông tin cá nhân liên quan đến các chuyến bay hồi hương về Việt Nam

THÔNG BÁO SỐ 16 về chuyến bay hồi hương ngày 28/08/2020

THÔNG BÁO SỐ 15 về chuyến bay hồi hương ngày 20/8/2020

THÔNG BÁO SỐ 14 Về việc tiếp nhận đăng ký bổ sung cho các chuyến bay hồi hương dự kiến cuối tháng 8/2020

THÔNG BÁO SỐ 13 CẢNH BÁO VỀ MỘT SỐ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CHUYẾN BAY HỒI HƯƠNG DO CHÍNH PHỦ VIỆT NAM THU XẾP CHO CÔNG DÂN BỊ MẮC KẸT TẠI ÚC

THÔNG BÁO SỐ 12 về việc đưa công dân về nước trong chuyến bay ngày 07/8/2020

THÔNG BÁO SỐ 11 VỀ VIỆC TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG NGUYỆN VỌNG VỀ VIỆT NAM CHUYẾN BAY HỒI HƯƠNG LẦN THỨ 4 DỰ KIẾN VÀO ĐẦU THÁNG 8/2020

 

THÔNG BÁO SỐ 6

 

THỐNG BÁO SỐ 5 VỀ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CHUYẾN BAY NGÀY 03/7/2020

THÔNG BÁO SỐ 4 VỀ CHUYẾN BAY NGÀY 03/7/2020 TỪ SYDNEY

NOTICE FOR FOREIGNERS: GOVERNMENT OF VIETNAM HAS DECIDED TO TEMPORARILY HALT VISA ISSUANCE TO FOREIGNERS FOR 30 DAYS, APPLICABLE SINCE 18 MARCH. THESE ABOVE MEASURES SHALL NOT BE APPLICABLE TO ENTRANTS FOR DIPLOMATIC OR OFFICIAL PURPOSES. VISA EXEMPTIONS HAVE BEEN SUSPENDED. ALL INCOMING TRAVELERS  SHALL BE SUBJECT TO CENTRALIZED QUARANTINE FOR 14 DAYS.
vietnam visa online application

News

Travel Advices

Embassy Activities

Gallery Embassy