Wednesday, August 5, 2020

THÔNG BÁO SỐ 13 CẢNH BÁO VỀ MỘT SỐ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CHUYẾN BAY HỒI HƯƠNG DO CHÍNH PHỦ VIỆT NAM THU XẾP CHO CÔNG DÂN BỊ MẮC KẸT TẠI ÚC

THÔNG BÁO SỐ 12 về việc đưa công dân về nước trong chuyến bay ngày 07/8/2020

THÔNG BÁO SỐ 11 VỀ VIỆC TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG NGUYỆN VỌNG VỀ VIỆT NAM CHUYẾN BAY HỒI HƯƠNG LẦN THỨ 4 DỰ KIẾN VÀO ĐẦU THÁNG 8/2020

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN PHÉP DI CHUYỂN TỪ VICTORIA TỚI NSW CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM

THÔNG BÁO SỐ 10 VỀ VIỆC DI CHUYỂN TỪ VICTORIA ĐẾN SÂN BAY SYDNEY CHO CHUYẾN BAY NGÀY 13/7/2020

THÔNG BÁO SỐ 9 VỀ KẾT QUẢ CHUYẾN BAY NGÀY 13/7/2020

THÔNG BÁO SỐ 8 VỀ VIỆC TIẾP NHÂN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG NGUYỆN VỌNG VỀ VIỆT NAM CHO CHUYẾN BAY DỰ KIẾN GIỮA THÁNG 7/2020 (AI ĐÃ ĐĂNG KÝ TỪ CHUYẾN 03/07/2020 KHÔNG ĐĂNG KÝ LẠI)

THÔNG BÁO SỐ 7 VỀ LỆNH HẠN CHẾ ĐI LẠI CỦA BANG VICTORIA VÀ NSW

THÔNG BÁO SỐ 6

THỐNG BÁO SỐ 5 VỀ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CHUYẾN BAY NGÀY 03/7/2020

THÔNG BÁO SỐ 4 VỀ CHUYẾN BAY NGÀY 03/7/2020 TỪ SYDNEY

NOTICE FOR FOREIGNERS: GOVERNMENT OF VIETNAM HAS DECIDED TO TEMPORARILY HALT VISA ISSUANCE TO FOREIGNERS FOR 30 DAYS, APPLICABLE SINCE 18 MARCH. THESE ABOVE MEASURES SHALL NOT BE APPLICABLE TO ENTRANTS FOR DIPLOMATIC OR OFFICIAL PURPOSES. VISA EXEMPTION FOR VIETNAMESE ORIGIN HAS BEEN SUSPENDED. ALL INCOMING TRAVELERS  SHALL BE SUBJECT TO CENTRALIZED QUARANTINE FOR 14 DAYS.

vietnam visa online application

News

Travel Advices

Embassy Activities

Gallery Embassy