Friday, December 13, 2019

Forms of registration

 TitleDescription 
Đơn xin thôi quốc tịch Việt NamĐơn xin thôi quốc tịch Việt NamDownload
Mẫu TỜ KHAI LÝ LỊCH (dùng cho hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam)Mẫu TỜ KHAI LÝ LỊCH (dùng cho hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam)Download
VIETNAMESE VISA FORMTỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP THỊ THỰCDownload
Application form for recognition of father, mother or childTờ khai đăng ký việc nhận conDownload
Application form for new Vietnamese passport or travel documentTỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP HỘ CHIẾU HOẶC GIẤY THÔNG HÀNH CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀIDownload
LEGALIZATION FORMTỜ KHAI HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰDownload
Mẫu Sơ yếu lý lịch (dùng cho người xin cấp hộ chiếu lần đầu). Lưu ý: Mẫu này chỉ áp dụng cho việc cấp hộ chiếu lần đầu. Về Mẫu Tờ khai lý lịch dùng cho thôi quốc tịch Việt Nam, đề nghị tải tìm trong mục này.Download
Application for taking note in civil book of the birth registered at foreign authorityTỜ KHAI GHI CHÚ VIỆC KHAI SINH (dùng cho trẻ đã đăng ký khai sinh tại cơ quan nước ngoài, trước khi làm thủ tục tại Đại sứ quán)Download
Application Form for Criminal Record / Police Check in Viet Nam No.1TỜ KHAI YÊU CẦU PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 1Download
Application Form for Criminal Record / Police Check in Viet Nam No.2TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 2Download
Contract Authorization FormMẪU HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀNDownload
Application for change/amendment birth, death, marriage/sex/nationality Tờ khai thay đổi hộ tịch, giới tính, dân tộcDownload
Application for marriage status certificate Đơn xin xác nhận tình trạng hôn nhânDownload
Application form for marriage registration Tờ khai xin đăng ký kết hônDownload
Application form for informing acquisition of foreign nationality by Vietnamese citizen Tờ khai thông báo công dân Việt Nam có quốc tịch nước ngoàiDownload
Form of agreement on selection of child's Vietnamese nationality VĂN BẢN THỎA THUẬN LỰA CHỌN QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHO CONDownload
Application form for reissue of birth certificate Mẫu đơn xin cấp giấy lại bản chính giấy khai sinhDownload
Application form for birth certificate MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY KHAI SINH (Dùng cho trẻ em CHƯA đăng ký khai sinh tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài)Download
Form of refusal of inherited assetsMẫu giấy khước từ tài sản thừa kếDownload
Letter of authorization form MẪU GIẤY ỦY QUYỀNDownload
Application form for the citizen registration certificateMẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận đăng ký công dânDownload
Registration form for Vietnamese citizens Mẫu đăng ký công dânDownload
Application for Vietnamese origin certificate Mẫu đơn xin Giấy xác nhận nguồn gốc Việt NamDownload
Application form for a permit for corpse, bones, body ash burried/ preserved in Vietnam Đơn xin phép mang thi hài, hài cốt, tro cốt của người thân về chôn cất, bảo quản tại địa phươngDownload
Application form for a permit for bringing corpse, bones, body ash into VietnamMẫu đơn đưa thi hài, hài cốt, về Việt NamDownload
Report on lost passport Đơn trình báo mất hộ chiếu hoặc Giấy thông hànhDownload

Gallery