Sunday, July 14, 2024
en-USvi-VN

Bringing medication into Viet Nam

Narcotic medication drugs must be declared to customs and must not exceed the quantity stated in the enclosed doctor's prescription, but not more than the quantity indicated for seven days.

Psychotropic medication drugs or medication containing precursors used as drugs must be declared to customs and must not exceed the quantity stated in the enclosed doctor's prescription, but not more than the quantity indicated for ten days.

13 countries that are unilaterally exempted from visas

Visa requirements are exempted for citizens of the following countries: Federal Republic of Germany, Republic of France, Republic of Italy, Kingdom of Spain, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Russian Federation, Japan, Republic of Korea, Kingdom of Denmark, Kingdom of Sweden, Kingdom of Norway, Republic of Finland and Republic of Belarus with a temporary residence duration of 45 days from the date of entry, regardless of passport type, purpose of entry, provided that all entry conditions according to Vietnamese law are met.

Evisa information

Vietnam portal on Immigration/Vietnam visa - National portal on Immigration (xuatnhapcanh.gov.vn) to apply for an electronic visa or https://evisa.immigration.gov.vn.

All enquiries for applications made to this website of the Vietnamese Immigration Department will need to be made to Vietnam portal on Immigration/Vietnam visa - National portal on Immigration (xuatnhapcanh.gov.vn). If you want to contact the Vietnamese Immigration Department: Contact | Cục quản lý xuất nhập cảnh (xuatnhapcanh.gov.vn)

Important notice:

Travelers should apply for e-visas months before their travel, always remember to put your full name, double check every information before submitting and recheck e-visa after receiving. The processing time may vary from case to case and there are many e-visas applications rejected. 

Applicants normally receive e-visas at the end of the fourth working day (Viet Nam time) if the Viet Nam Immigration Department doesn't require an update or modification to their application.

If an update or modification is required, please allow 4 more working days from the first working day after the applicants rectify their application.

Please note that the Embassy can not assist e-visa application at evisa.xuatnhapcanh.gov.vn or evisa.immigration.gov.vn or via a third-party website. We may not reply to questions relating to e-visa applications.

TOURIST VISA

For e-visa please go to the website of the Vietnamese Immigration Department Vietnam portal on Immigration/Vietnam visa - National portal on Immigration (xuatnhapcanh.gov.vn) or Vietnam portal on Immigration/Vietnam visa - National portal on Immigration to apply. 

Please apply visas months before your travel, fill application carefully and always check your information on visas when receiving it. 

 


 

WARNING:

There has been a cluster of complaints from both Australian and foreign visitors that the online visa applications via unauthorized and/or untrustworthy websites cause a lot of inconvenience. Sometimes they can not board on the plane or be denied entry and pay a fine because of fake visas.

For reasons as such, travelers and businesses to Viet Nam are strongly recommended to apply for the visas before departure

Certification the form to get Criminal Records Certificate (police check) for foreigners who resided in Viet Nam at the Vietnamese National Center for Criminal Records

Please be advised that the Embassy does not issue Criminal Record (Police Check). We only certify the Form and the passport for you to send to Vietnam to get the Criminal Record.

Thủ tục dành cho công dân Việt Nam (for Vietnamesse)

Thủ tục THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Author: vembassy/Saturday, April 30, 2016/Categories: Visa and Consular services, for vietnamese

Rate this article:
2.1

Công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch Úc, có thể nộp các hồ sơ sau để xin thôi quốc tịch Việt Nam (Cập nhật năm 2024): Lưu ý khu vực lãnh sự của Đại sứ quán là: ACT, VIC, TAS. TLSQ Việt Nam tại Sydney: NSW, SA, QLD. TLSQ Việt Nam tại Perth: WA, NT.

1/ 03 Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam cho người đã thành niên (TẢI VỀ TẠI ĐÂY), hoặc chưa thành niên (TẢI VỀ TẠI ĐÂY) có dán ảnh 4x6 cm chụp không quá 6 tháng.

2/ 03 Tờ khai lý lịch dùng cho việc thôi quốc tịch Việt Nam (TẢI VỀ TẠI ĐÂY), có dán ảnh 4x6 cm chụp không quá 6 tháng (Đối với trẻ chưa thành niên, cha, mẹ có thể khai hộ).

     Lưu ý:  Cần ghi rõ địa chỉ thường trú và/hoặc tạm trú (có đăng ký với Công an địa phương) trước khi xuất cảnh.            

3/ Đối với trẻ dưới 18 tuổi thì phải có thỏa thuận về việc thôi quốc tịch cho con chưa thành niên (3 bản) TẢI MẪU TẠI ĐÂY. Đối với con từ đủ 15 tuổi đến 18 tuổi thì con cũng phải ký vào đơn cùng với cha mẹ.

4/ 03 bản sao (certified copy) hộ chiếu Úc;

5/ 03 bản sao (certified copy) giấy chứng nhận quốc tịch Úc và 03 bản dịch ra tiếng Việt giấy này (Phải được dịch ra tiếng Việt và chứng thực bản dịch của Đại sứ quán);

6/ Bản chính (original) hộ chiếu Việt Nam;

7/ Bản chính (original) chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân Việt Nam (nếu có);

8/ Bản chụp các giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (nếu có): Giấy khai sinh, hộ khẩu, giấy chứng  nhận đã nộp đủ thuế, Phiếu lý lịch tư pháp,v.v.

9/ 01 bì thư quốc tế bảo đảm (Registered Post International) để Đại sứ quán gửi hồ sơ về Việt Nam;

10/ Lệ phí (trả bằng tiền mặt, Money Order hoặc Bank Cheque ghi người thụ hưởng là "The Embassy of Viet Nam").

* Lưu ý:

- Giấy tờ trong hồ sơ do các cơ quan của Úc cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự. Giấy tờ phải được dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải được công chứng, chứng thực theo quy định cua pháp luật Việt Nam.

- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện, gửi theo địa chỉ thư tín:

Embassy of Viet Nam

PO BOX 98, Mawson ACT 2607

- Nhận kết quả: Đương đơn trực tiếp đến trụ sở Đại sứ quán nhận kết quả khi được thông báo.

* Để biết thêm thông tin chi tiết, xin đề nghị liên hệ:

Đại sứ quán Việt Nam tại Australia

Office: 6 Timbarra Crescent, O'Malley ACT 2606, Australia 

Postal Address: PO BOX 98, Mawson ACT 2607, Australia.

Print

Number of views (30942)/Comments (0)