Sunday, June 11, 2023

TOURIST VISA

For your single-entry, 30-days evisa, please go to the website of the Vietnamese Immigration Department https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn to apply. All enquiries will need to be made directly to this website (or https://xuatnhapcanh.gov.vn/en/gioi-thieu/contact) as the Embassy is not related to the process.

For applicants of countries that are not eligible to apply for an electronic visa or for longer than 30-days or multiple-entry visas, please contact a sponsor (travel agency, organisations, business) in Vietnam to handle procedures for you.

WARNING:

There has been a cluster of complaints from both Australian and foreign visitors that the online visa applications via unauthorized and/or untrustworthy websites cause a lot of inconvenience. Sometimes they can not board on the plane or be denied entry and pay a fine because of fake visas.

For reasons as such, travelers and businesses to Viet Nam are strongly recommended to apply for the visas before departure

Unilateral Visa exemption for following passports holders:

1. The list of countries with visa exemption to Vietnam. Conditions applied.

EXEMPTION OF ENTRY VISA TO VIETNAM.docx

2. Visa exemption for tourists (30 days) who enter Phu Quoc directly through an international airport outside Vietnam or through a Vietnam International Airport but only stay in the transit area and wait for the connecting flight to Phu Quoc.

Certification the form to get Criminal Records Certificate (police check) for foreigners who resided in Viet Nam at the Vietnamese National Center for Criminal Records

Please be advised that the Embassy does not issue Criminal Record (Police Check). We only certify the Form and the passport for you to send to Vietnam to get the Criminal Record.

Thủ tục dành cho công dân Việt Nam (for Vietnamesse)

Đăng ký kết hôn giữa hai công dân Việt Nam đang tạm trú ở nước ngoài

Author: vembassy/Monday, April 25, 2016/Categories: for vietnamese

Rate this article:
3.0

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN GIỮA HAI CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐANG TẠM TRÚ Ở NƯỚC NGOÀI:

1/ Yêu cầu của thủ tục này: Không vi phạm Điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình ngày năm 2014.

2/ Hồ sơ:

- Tờ khai xin đăng ký kết hôn theo mẫu.

- Bản sao hộ chiếu và xuất trình bản chính để đối chiếu.

-  Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chưa quá 6 tháng không bị mắc bệnh truyền nhiễm, tâm thần, HIV…

- Giấy xác nhận nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú trước khi xuất cảnh về tình trạng hôn nhân của người đó (nếu đã đủ 18 tuổi trở lên trong thời gian cư trú tại địa phương đó).

- Trường hợp người đề nghị đăng ký kết hôn đã qua nhiều nơi cư trú khác nhau (kể cả ở trong nước và ở nước ngoài) thì phải nộp thêm Bản cam đoan về tình trạng hôn nhân của người đó trong thời gian cư trú ở nhiều nơi khác nhau đó và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã cam đoan.

- Đối với người trước đây có vợ hoặc có chồng nhưng đã ly hôn thì phải nộp bản sao bản án, quyết định cho ly hôn đã có hiệu lực pháp luật; Trong trường hợp bản án, quyết định cho ly hôn của Toà án hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài thì nộp Giấy xác nhận về việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Đối với người trước đây có vợ hoặc có chồng nhưng người vợ hoặc người chồng đó đã chết hoặc bị tuyên bố là đã chết thì phải nộp bản sao Giấy chứng tử của người vợ hoặc người chồng đó. 

Việc xác nhận tình trạng hôn nhân nói trên có thể xác nhận trực tiếp vào Tờ khai đăng ký kết hôn hoặc bằng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Việc xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị 6 tháng, kể từ ngày xác nhận.

- Lệ phí theo quy định (trả bằng tiền mặt, Money Order hoặc Bank Cheque ghi người thụ hưởng là "The Embassy of Viet Nam").

3/ Cách thức nộp hồ sơ và trả kết quả: 

Nộp hồ sơ có thể thực hiện trực tiếp tại Đại sứ quán hoặc qua bưu điện. Tuy nhiên, hai bên nam nữ phải có mặt tại trụ sở Đại sứ quán để ký vào Sổ Đăng ký kết hôn và nhận Giấy Đăng ký kết hôn.

4/ Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ;

-  Trường hợp cần phải xác minh với các cơ quan chức năng ở trong nước và ở ngoài nước, thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả xác minh, Đại sứ quán sẽ làm thủ tục đăng ký kết hôn./.

* Để biết thêm thông tin chi tiết, xin đề nghị liên hệ:

Đại sứ quán Việt Nam tại Australia

Văn phòng: 6 Timbarra Crescent, O'Malley ACT 2606, Australia 

Địa chỉ thư tín (Postal Address): PO BOX 98, Mawson ACT 2607, Australia.

Telephone: (61-2) 6286 6059 (EXT: 101/102); 

Direct line: (61-2) 6286 8465 / 62865660

Fax: 61-2-6286 4534
Email: [email protected]
Từ 9h15 - 17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Print

Number of views (20004)/Comments (0)