Tuesday, May 28, 2024
en-USvi-VN

Bringing medication into Viet Nam

Narcotic medication drugs must be declared to customs and must not exceed the quantity stated in the enclosed doctor's prescription, but not more than the quantity indicated for seven days.

Psychotropic medication drugs or medication containing precursors used as drugs must be declared to customs and must not exceed the quantity stated in the enclosed doctor's prescription, but not more than the quantity indicated for ten days.

13 countries that are unilaterally exempted from visas

Visa requirements are exempted for citizens of the following countries: Federal Republic of Germany, Republic of France, Republic of Italy, Kingdom of Spain, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Russian Federation, Japan, Republic of Korea, Kingdom of Denmark, Kingdom of Sweden, Kingdom of Norway, Republic of Finland and Republic of Belarus with a temporary residence duration of 45 days from the date of entry, regardless of passport type, purpose of entry, provided that all entry conditions according to Vietnamese law are met.

Evisa information

Vietnam portal on Immigration/Vietnam visa - National portal on Immigration (xuatnhapcanh.gov.vn) to apply for an electronic visa or https://evisa.immigration.gov.vn.

All enquiries for applications made to this website of the Vietnamese Immigration Department will need to be made to Vietnam portal on Immigration/Vietnam visa - National portal on Immigration (xuatnhapcanh.gov.vn). If you want to contact the Vietnamese Immigration Department: Contact | Cục quản lý xuất nhập cảnh (xuatnhapcanh.gov.vn)

Please note that the Embassy can not assist in a direct application to above website or via a third party website. 

If you can not apply for evisa and want to get a visa sticker or visa on arrival, please write an email to [email protected]

TOURIST VISA

For e-visa please go to the website of the Vietnamese Immigration Department Vietnam portal on Immigration/Vietnam visa - National portal on Immigration (xuatnhapcanh.gov.vn) or Vietnam portal on Immigration/Vietnam visa - National portal on Immigration to apply. 

Please apply visas months before your travel, fill application carefully and always check your information on visas when receiving it. 

 

If you need information relating to visa on arrival or paper visa, please write email to [email protected]

 

WARNING:

There has been a cluster of complaints from both Australian and foreign visitors that the online visa applications via unauthorized and/or untrustworthy websites cause a lot of inconvenience. Sometimes they can not board on the plane or be denied entry and pay a fine because of fake visas.

For reasons as such, travelers and businesses to Viet Nam are strongly recommended to apply for the visas before departure

Certification the form to get Criminal Records Certificate (police check) for foreigners who resided in Viet Nam at the Vietnamese National Center for Criminal Records

Please be advised that the Embassy does not issue Criminal Record (Police Check). We only certify the Form and the passport for you to send to Vietnam to get the Criminal Record.

Thủ tục dành cho công dân Việt Nam (for Vietnamesse)

Đăng ký kết hôn giữa hai công dân Việt Nam đang tạm trú ở nước ngoài

Author: vembassy/Monday, April 25, 2016/Categories: for vietnamese

Rate this article:
3.1

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN GIỮA HAI CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐANG TẠM TRÚ Ở NƯỚC NGOÀI:

1/ Yêu cầu của thủ tục này: Không vi phạm Điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình ngày năm 2014.

2/ Hồ sơ:

- Tờ khai xin đăng ký kết hôn theo mẫu.

- Bản sao hộ chiếu và xuất trình bản chính để đối chiếu.

-  Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chưa quá 6 tháng không bị mắc bệnh truyền nhiễm, tâm thần, HIV…

- Giấy xác nhận nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú trước khi xuất cảnh về tình trạng hôn nhân của người đó (nếu đã đủ 18 tuổi trở lên trong thời gian cư trú tại địa phương đó).

- Trường hợp người đề nghị đăng ký kết hôn đã qua nhiều nơi cư trú khác nhau (kể cả ở trong nước và ở nước ngoài) thì phải nộp thêm Bản cam đoan về tình trạng hôn nhân của người đó trong thời gian cư trú ở nhiều nơi khác nhau đó và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã cam đoan.

- Đối với người trước đây có vợ hoặc có chồng nhưng đã ly hôn thì phải nộp bản sao bản án, quyết định cho ly hôn đã có hiệu lực pháp luật; Trong trường hợp bản án, quyết định cho ly hôn của Toà án hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài thì nộp Giấy xác nhận về việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Đối với người trước đây có vợ hoặc có chồng nhưng người vợ hoặc người chồng đó đã chết hoặc bị tuyên bố là đã chết thì phải nộp bản sao Giấy chứng tử của người vợ hoặc người chồng đó. 

Việc xác nhận tình trạng hôn nhân nói trên có thể xác nhận trực tiếp vào Tờ khai đăng ký kết hôn hoặc bằng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Việc xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị 6 tháng, kể từ ngày xác nhận.

- Lệ phí theo quy định (trả bằng tiền mặt, Money Order hoặc Bank Cheque ghi người thụ hưởng là "The Embassy of Viet Nam").

3/ Cách thức nộp hồ sơ và trả kết quả: 

Nộp hồ sơ có thể thực hiện trực tiếp tại Đại sứ quán hoặc qua bưu điện. Tuy nhiên, hai bên nam nữ phải có mặt tại trụ sở Đại sứ quán để ký vào Sổ Đăng ký kết hôn và nhận Giấy Đăng ký kết hôn.

4/ Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ;

-  Trường hợp cần phải xác minh với các cơ quan chức năng ở trong nước và ở ngoài nước, thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả xác minh, Đại sứ quán sẽ làm thủ tục đăng ký kết hôn./.

* Để biết thêm thông tin chi tiết, xin đề nghị liên hệ:

Đại sứ quán Việt Nam tại Australia

Văn phòng: 6 Timbarra Crescent, O'Malley ACT 2606, Australia 

Địa chỉ thư tín (Postal Address): PO BOX 98, Mawson ACT 2607, Australia.

Telephone: (61-2) 6286 6059 (EXT: 101/102); 

Direct line: (61-2) 6286 8465 / 62865660

Fax: 61-2-6286 4534
Email: [email protected]
Từ 9h15 - 17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Print

Number of views (21613)/Comments (0)