Sunday, June 11, 2023

TOURIST VISA

For your single-entry, 30-days evisa, please go to the website of the Vietnamese Immigration Department https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn to apply. All enquiries will need to be made directly to this website (or https://xuatnhapcanh.gov.vn/en/gioi-thieu/contact) as the Embassy is not related to the process.

For applicants of countries that are not eligible to apply for an electronic visa or for longer than 30-days or multiple-entry visas, please contact a sponsor (travel agency, organisations, business) in Vietnam to handle procedures for you.

WARNING:

There has been a cluster of complaints from both Australian and foreign visitors that the online visa applications via unauthorized and/or untrustworthy websites cause a lot of inconvenience. Sometimes they can not board on the plane or be denied entry and pay a fine because of fake visas.

For reasons as such, travelers and businesses to Viet Nam are strongly recommended to apply for the visas before departure

Unilateral Visa exemption for following passports holders:

1. The list of countries with visa exemption to Vietnam. Conditions applied.

EXEMPTION OF ENTRY VISA TO VIETNAM.docx

2. Visa exemption for tourists (30 days) who enter Phu Quoc directly through an international airport outside Vietnam or through a Vietnam International Airport but only stay in the transit area and wait for the connecting flight to Phu Quoc.

Certification the form to get Criminal Records Certificate (police check) for foreigners who resided in Viet Nam at the Vietnamese National Center for Criminal Records

Please be advised that the Embassy does not issue Criminal Record (Police Check). We only certify the Form and the passport for you to send to Vietnam to get the Criminal Record.

Thủ tục dành cho công dân Việt Nam (for Vietnamesse)

Đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài

Author: vembassy/Wednesday, April 27, 2016/Categories: for vietnamese

Rate this article:
4.0

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CÔNG DÂN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI:

1/ Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục này:

- Đang cư trú ở nước ngoài.

- Có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam.

2/ Hồ sơ:

- 01 Phiếu đăng ký công dân được khai đầy đủ theo mẫu số 01/NG-ĐKCD (tải tại đây).

- 01 bản chụp hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế hộ chiếu Việt Nam.

- 01 bản chụp giấy tờ tùy thân và 01 bản chụp giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam quy định tại Điều 11 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 (Giấy khai sinh; Giấy chứng minh nhân dân; Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam, Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với trẻ em là người nước ngoài, Quyết định cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi) đối với trường hợp không có hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng.

- Trường hợp công dân có yêu cầu cấp Giấy xác nhận đăng ký công dân, thì gửi kèm 01 phong bì trong đó phần nơi nhận ghi rõ tên và địa chỉ của mình và nộp lệ phí.

3/ Cách thức nộp hồ sơ:

Nộp hồ sơ có thể thực hiện trực tiếp tại Đại sứ quán hoặc qua bưu điện.

4/ Thời hạn giải quyết:

- 01 ngày làm việc kể từ ngày (hoặc trong 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả xác minh của cơ quan có thẩm quyền), cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài làm thủ tục đăng ký công dân./.

 

* Để biết thêm thông tin chi tiết, xin đề nghị liên hệ: Đại sứ quán Việt Nam tại Australia

Văn phòng: 6 Timbarra Crescent, O'Malley ACT 2606, Australia 

Địa chỉ thư tín (Postal Address): PO BOX 98, Mawson ACT 2607, Australia.

Print

Number of views (23982)/Comments (0)