Tuesday, May 28, 2024
en-USvi-VN

Bringing medication into Viet Nam

Narcotic medication drugs must be declared to customs and must not exceed the quantity stated in the enclosed doctor's prescription, but not more than the quantity indicated for seven days.

Psychotropic medication drugs or medication containing precursors used as drugs must be declared to customs and must not exceed the quantity stated in the enclosed doctor's prescription, but not more than the quantity indicated for ten days.

13 countries that are unilaterally exempted from visas

Visa requirements are exempted for citizens of the following countries: Federal Republic of Germany, Republic of France, Republic of Italy, Kingdom of Spain, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Russian Federation, Japan, Republic of Korea, Kingdom of Denmark, Kingdom of Sweden, Kingdom of Norway, Republic of Finland and Republic of Belarus with a temporary residence duration of 45 days from the date of entry, regardless of passport type, purpose of entry, provided that all entry conditions according to Vietnamese law are met.

Evisa information

Vietnam portal on Immigration/Vietnam visa - National portal on Immigration (xuatnhapcanh.gov.vn) to apply for an electronic visa or https://evisa.immigration.gov.vn.

All enquiries for applications made to this website of the Vietnamese Immigration Department will need to be made to Vietnam portal on Immigration/Vietnam visa - National portal on Immigration (xuatnhapcanh.gov.vn). If you want to contact the Vietnamese Immigration Department: Contact | Cục quản lý xuất nhập cảnh (xuatnhapcanh.gov.vn)

Please note that the Embassy can not assist in a direct application to above website or via a third party website. 

If you can not apply for evisa and want to get a visa sticker or visa on arrival, please write an email to [email protected]

TOURIST VISA

For e-visa please go to the website of the Vietnamese Immigration Department Vietnam portal on Immigration/Vietnam visa - National portal on Immigration (xuatnhapcanh.gov.vn) or Vietnam portal on Immigration/Vietnam visa - National portal on Immigration to apply. 

Please apply visas months before your travel, fill application carefully and always check your information on visas when receiving it. 

 

If you need information relating to visa on arrival or paper visa, please write email to [email protected]

 

WARNING:

There has been a cluster of complaints from both Australian and foreign visitors that the online visa applications via unauthorized and/or untrustworthy websites cause a lot of inconvenience. Sometimes they can not board on the plane or be denied entry and pay a fine because of fake visas.

For reasons as such, travelers and businesses to Viet Nam are strongly recommended to apply for the visas before departure

Certification the form to get Criminal Records Certificate (police check) for foreigners who resided in Viet Nam at the Vietnamese National Center for Criminal Records

Please be advised that the Embassy does not issue Criminal Record (Police Check). We only certify the Form and the passport for you to send to Vietnam to get the Criminal Record.

Thủ tục dành cho công dân Việt Nam (for Vietnamesse)

Chứng nhận hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền, chứng thực bản sao, chứng thực bản dịch

Author: vembassy/Monday, May 2, 2016/Categories: for vietnamese

Rate this article:
2.5

THỦ TỤC CHỨNG NHẬN HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN, GIẤY ỦY QUYỀN; CHỨNG THỰC BẢN SAO, CHỨNG THỰC BẢN DỊCH.

1/ Yêu cầu: 

Người thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính không được thực hiện chứng thực trong các trường hợp sau đây: 

- Bản chính được cấp sai thẩm quyền hoặc giả mạo.

- Bản chính đã bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt hoặc đã bị hư hỏng, cũ nát không thể xác định rõ nội dung.

- Bản chính không được phép phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

- Đơn, thư và các giấy tờ do cá nhân tự lập không có chứng nhận, chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

- Các giấy tờ, văn bản khác mà pháp luật quy định không được sao. 

2/ Hồ sơ: 

a/ Chứng thực sao y bản chính các giấy tờ: phải xuất trình các giấy tờ sau đây:

+ Bản chính giấy tờ cần chứng thực (nếu là giấy tờ do cơ quan của Việt Nam cấp). Riêng đối với các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, thì cần làm thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự đối với giấy tờ đó trước khi làm thủ tục sao y bản chính).

+ Bản sao chụp hộ chiếu. 

+ 01 phong bì express/registered (return envelop) ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ gửi trả qua đường bưu điện). 

- Lệ phí (trả bằng tiền mặt, Money Order hoặc Bank Cheque ghi người thụ hưởng là "The Embassy of Viet Nam").

b/ Công chứng, chứng thực chữ ký trong hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền: 

+ Hộ chiếu (bản chính hoặc bản sao có công chứng, hoặc có JP);

+ Hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền, ....(nên nhờ văn phòng công chứng ở Việt Nam hoặc luật sư Việt Nam thảo giúp, hoặc tham khảo mẫu Hợp đồng ủy quyền, mẫu Giấy ủy quyền tại "Form of Registration" tại trang chủ).

+ Bản chụp các giấy tờ liên quan đến tài sản nêu trong văn bản cần chứng thực chữ ký.

+ Trường hợp cần làm rõ nội dung và những người liên quan đến việc ủy quyền, đương đơn có thể phải nộp các giấy tờ khác tùy từng trường hợp cụ thể. 

+ 01 phong bì có ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ gửi trả qua đường bưu điện). 

- Lệ phí (trả bằng tiền mặt, Money Order hoặc Bank Cheque ghi người thụ hưởng là "The Embassy of Viet Nam").

c/ Chứng thực chữ ký của người dịch: được thực hiện theo thủ tục chứng thực chữ ký phải đảm bảo:

+ Người dịch phải là người thông thạo tiếng nước ngoài cần dịch. 

+ Người dịch phải cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch. 

- 01 phong bì express/registered (return envelop) ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ gửi trả qua đường bưu điện). 

- Lệ phí (trả bằng tiền mặt, Money Order hoặc Bank Cheque ghi người thụ hưởng là "The Embassy of Viet Nam").

3/ Cách thức nộp hồ sơ và trả kết quả: 

Đương đơn ít nhất một lần có mặt trực tiếp tại Đại sứ quán (khi nộp hồ sơ hoặc khi nhận kết quả), trừ trường hợp làm thủ tục sao y bản chính giấy tờ hoặc xác nhận bản dịch thì có thể gửi và nhận qua đường bưu điện.  

4/ Thời hạn giải quyết: 

- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; hoặc 

- 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả xác minh từ các cơ quan chức năng./.

* Để biết thêm thông tin chi tiết, xin đề nghị liên hệ: Đại sứ quán Việt Nam tại Australia

Đến trực tiếp: 6 Timbarra Crescent, O'Malley ACT 2606, Australia 

Gửi bưu điện (Postal Address): PO BOX 98, Mawson ACT 2607, Australia.

Print

Number of views (49448)/Comments (0)

Tags: