Sunday, June 11, 2023

TOURIST VISA

For your single-entry, 30-days evisa, please go to the website of the Vietnamese Immigration Department https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn to apply. All enquiries will need to be made directly to this website (or https://xuatnhapcanh.gov.vn/en/gioi-thieu/contact) as the Embassy is not related to the process.

For applicants of countries that are not eligible to apply for an electronic visa or for longer than 30-days or multiple-entry visas, please contact a sponsor (travel agency, organisations, business) in Vietnam to handle procedures for you.

WARNING:

There has been a cluster of complaints from both Australian and foreign visitors that the online visa applications via unauthorized and/or untrustworthy websites cause a lot of inconvenience. Sometimes they can not board on the plane or be denied entry and pay a fine because of fake visas.

For reasons as such, travelers and businesses to Viet Nam are strongly recommended to apply for the visas before departure

Unilateral Visa exemption for following passports holders:

1. The list of countries with visa exemption to Vietnam. Conditions applied.

EXEMPTION OF ENTRY VISA TO VIETNAM.docx

2. Visa exemption for tourists (30 days) who enter Phu Quoc directly through an international airport outside Vietnam or through a Vietnam International Airport but only stay in the transit area and wait for the connecting flight to Phu Quoc.

Certification the form to get Criminal Records Certificate (police check) for foreigners who resided in Viet Nam at the Vietnamese National Center for Criminal Records

Please be advised that the Embassy does not issue Criminal Record (Police Check). We only certify the Form and the passport for you to send to Vietnam to get the Criminal Record.

Thủ tục dành cho công dân Việt Nam (for Vietnamesse)

Chứng nhận hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền, chứng thực bản sao, chứng thực bản dịch

Author: vembassy/Monday, May 2, 2016/Categories: for vietnamese

Rate this article:
2.6

THỦ TỤC CHỨNG NHẬN HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN, GIẤY ỦY QUYỀN; CHỨNG THỰC BẢN SAO, CHỨNG THỰC BẢN DỊCH.

1/ Yêu cầu: 

Người thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính không được thực hiện chứng thực trong các trường hợp sau đây: 

- Bản chính được cấp sai thẩm quyền hoặc giả mạo.

- Bản chính đã bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt hoặc đã bị hư hỏng, cũ nát không thể xác định rõ nội dung.

- Bản chính không được phép phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

- Đơn, thư và các giấy tờ do cá nhân tự lập không có chứng nhận, chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

- Các giấy tờ, văn bản khác mà pháp luật quy định không được sao. 

2/ Hồ sơ: 

a/ Chứng thực sao y bản chính các giấy tờ: phải xuất trình các giấy tờ sau đây:

+ Bản chính giấy tờ cần chứng thực (nếu là giấy tờ do cơ quan của Việt Nam cấp). Riêng đối với các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, thì cần làm thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự đối với giấy tờ đó trước khi làm thủ tục sao y bản chính).

+ Bản sao chụp hộ chiếu. 

+ 01 phong bì express/registered (return envelop) ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ gửi trả qua đường bưu điện). 

- Lệ phí (trả bằng tiền mặt, Money Order hoặc Bank Cheque ghi người thụ hưởng là "The Embassy of Viet Nam").

b/ Công chứng, chứng thực chữ ký trong hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền: 

+ Hộ chiếu (bản chính hoặc bản sao có công chứng, hoặc có JP);

+ Hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền, ....(nên nhờ văn phòng công chứng ở Việt Nam hoặc luật sư Việt Nam thảo giúp, hoặc tham khảo mẫu Hợp đồng ủy quyền, mẫu Giấy ủy quyền tại "Form of Registration" tại trang chủ).

+ Bản chụp các giấy tờ liên quan đến tài sản nêu trong văn bản cần chứng thực chữ ký.

+ Trường hợp cần làm rõ nội dung và những người liên quan đến việc ủy quyền, đương đơn có thể phải nộp các giấy tờ khác tùy từng trường hợp cụ thể. 

+ 01 phong bì có ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ gửi trả qua đường bưu điện). 

- Lệ phí (trả bằng tiền mặt, Money Order hoặc Bank Cheque ghi người thụ hưởng là "The Embassy of Viet Nam").

c/ Chứng thực chữ ký của người dịch: được thực hiện theo thủ tục chứng thực chữ ký phải đảm bảo:

+ Người dịch phải là người thông thạo tiếng nước ngoài cần dịch. 

+ Người dịch phải cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch. 

- 01 phong bì express/registered (return envelop) ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ gửi trả qua đường bưu điện). 

- Lệ phí (trả bằng tiền mặt, Money Order hoặc Bank Cheque ghi người thụ hưởng là "The Embassy of Viet Nam").

3/ Cách thức nộp hồ sơ và trả kết quả: 

Đương đơn ít nhất một lần có mặt trực tiếp tại Đại sứ quán (khi nộp hồ sơ hoặc khi nhận kết quả), trừ trường hợp làm thủ tục sao y bản chính giấy tờ hoặc xác nhận bản dịch thì có thể gửi và nhận qua đường bưu điện.  

4/ Thời hạn giải quyết: 

- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; hoặc 

- 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả xác minh từ các cơ quan chức năng./.

* Để biết thêm thông tin chi tiết, xin đề nghị liên hệ: Đại sứ quán Việt Nam tại Australia

Đến trực tiếp: 6 Timbarra Crescent, O'Malley ACT 2606, Australia 

Gửi bưu điện (Postal Address): PO BOX 98, Mawson ACT 2607, Australia.

Print

Number of views (44398)/Comments (0)

Tags: