Sunday, July 14, 2024
en-USvi-VN

Bringing medication into Viet Nam

Narcotic medication drugs must be declared to customs and must not exceed the quantity stated in the enclosed doctor's prescription, but not more than the quantity indicated for seven days.

Psychotropic medication drugs or medication containing precursors used as drugs must be declared to customs and must not exceed the quantity stated in the enclosed doctor's prescription, but not more than the quantity indicated for ten days.

13 countries that are unilaterally exempted from visas

Visa requirements are exempted for citizens of the following countries: Federal Republic of Germany, Republic of France, Republic of Italy, Kingdom of Spain, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Russian Federation, Japan, Republic of Korea, Kingdom of Denmark, Kingdom of Sweden, Kingdom of Norway, Republic of Finland and Republic of Belarus with a temporary residence duration of 45 days from the date of entry, regardless of passport type, purpose of entry, provided that all entry conditions according to Vietnamese law are met.

Evisa information

Vietnam portal on Immigration/Vietnam visa - National portal on Immigration (xuatnhapcanh.gov.vn) to apply for an electronic visa or https://evisa.immigration.gov.vn.

All enquiries for applications made to this website of the Vietnamese Immigration Department will need to be made to Vietnam portal on Immigration/Vietnam visa - National portal on Immigration (xuatnhapcanh.gov.vn). If you want to contact the Vietnamese Immigration Department: Contact | Cục quản lý xuất nhập cảnh (xuatnhapcanh.gov.vn)

Important notice:

Travelers should apply for e-visas months before their travel, always remember to put your full name, double check every information before submitting and recheck e-visa after receiving. The processing time may vary from case to case and there are many e-visas applications rejected. 

Applicants normally receive e-visas at the end of the fourth working day (Viet Nam time) if the Viet Nam Immigration Department doesn't require an update or modification to their application.

If an update or modification is required, please allow 4 more working days from the first working day after the applicants rectify their application.

Please note that the Embassy can not assist e-visa application at evisa.xuatnhapcanh.gov.vn or evisa.immigration.gov.vn or via a third-party website. We may not reply to questions relating to e-visa applications.

TOURIST VISA

For e-visa please go to the website of the Vietnamese Immigration Department Vietnam portal on Immigration/Vietnam visa - National portal on Immigration (xuatnhapcanh.gov.vn) or Vietnam portal on Immigration/Vietnam visa - National portal on Immigration to apply. 

Please apply visas months before your travel, fill application carefully and always check your information on visas when receiving it. 

 


 

WARNING:

There has been a cluster of complaints from both Australian and foreign visitors that the online visa applications via unauthorized and/or untrustworthy websites cause a lot of inconvenience. Sometimes they can not board on the plane or be denied entry and pay a fine because of fake visas.

For reasons as such, travelers and businesses to Viet Nam are strongly recommended to apply for the visas before departure

Certification the form to get Criminal Records Certificate (police check) for foreigners who resided in Viet Nam at the Vietnamese National Center for Criminal Records

Please be advised that the Embassy does not issue Criminal Record (Police Check). We only certify the Form and the passport for you to send to Vietnam to get the Criminal Record.

Thủ tục dành cho công dân Việt Nam (for Vietnamesse)

Cấp HỘ CHIẾU phổ thông

Author: vembassy/Friday, May 6, 2016/Categories: for vietnamese

Rate this article:
2.4

Lưu ý: Người Việt Nam đang ở nước ngoài chưa được cấp hộ chiếu nếu thuộc một trong những trường hợp sau:

a) Không có giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam;

b) Vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an. 

I. THỦ TỤC CẤP HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG LẦN ĐẦU:

Áp dụng cho: (1) Trẻ mới sinh ra ở nước ngoài; (2) Người xuất cảnh Việt Nam đã lâu, chưa được cấp hộ chiếu lần nào. 

1/ Hồ sơ:

1.1.  Trẻ mới sinh ra ở nước ngoài:

- 01 Tờ khai (theo mẫu tải tại đây). Các thông tin điền vào tờ khai viết bằng tiếng Việt, có dấu, ghi họ tên theo trật tự tiếng Việt (ghi theo thứ tự: họ, tên đệm, tên). Hiện chưa triển khai cấp Hộ chiếu gắn chíp.

02 ảnh giống nhau, với tiêu chuẩn sau :  

    + Cỡ ảnh 4 cm x 6 cm, chụp không quá 1 năm, trên nền trắng (background colour: white), khuôn mặt chiếm 60% đến 70% ảnh. Đỉnh đầu cách đỉnh trên của ảnh từ 0,7 cm đến 1 cm.

   + Mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính, ảnh rõ măt, rõ tai.

    Lưu ý: Các ảnh không đủ tiêu chuẩn máy cấp hộ chiếu sẽ không nhận diện được, nên sẽ không cấp được hộ chiếu.

- Bản sao công chứng (certified true copy) Giấy khai sinh Việt Nam của trẻ em đó. Trường hợp chưa có Giấy khai sinh Việt Nam thì cần làm thủ tục Ghi chú hộ tịch việc khai sinh hoặc xin cấp Giấy khai sinh Việt Nam (xin xem hướng dẫn tại website này).

- Bản sao công chứng (certified true copy) hộ chiếu của bố và của mẹ. Trường hợp bố hoặc mẹ không có hộ chiếu Việt Nam thì cần làm thủ tục lựa chọn quốc tịch Việt Nam khi làm thủ tục ghi chú hộ tịch hoặc đăng ký khai sinh tại Đại sứ quán (xin xem hướng dẫn mục đăng ký hộ tịch tại website này).

- Bản chụp thị thực (visa) Australia của bố và của mẹ (trường hợp bố, mẹ đồng thời có hộ chiếu nước ngoài thì nộp bản chụp hộ chiếu nước ngoài đó hoặc giấy chứng nhận là công dân nước ngoài).

- 01 phong bì đã trả tiền (express/registered envelope) ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ yêu cầu gửi trả qua đường bưu điện).  Đại sứ quán không chịu trách nhiệm về hồ sơ thất lạc, mất giấy tờ khi nộp, gửi qua đường bưu điện.

- Lệ phí (hồ sơ gửi bằng bưu điện, lệ phí trả bằng Money Order - mua tại bưu điện hoặc Bank Cheque - mua tại ngân hàng, ghi người thụ hưởng là "The Embassy of Viet Nam").

- Các giấy tờ do cơ quan thẩm quyền của nước ngoài cấp cần công chứng, chứng thực hoặc hợp pháp hóa theo quy định.

- Địa chỉ nộp hồ sơ: 

+ Đường bưu điện: PO Box 98 Mawson, ACT 2607.

+ Nộp trực tiếp: 6 Timbarra Cres, O'Malley, ACT 2606.

* Lưu ý: Trường hợp vừa làm thủ tục đăng ký khai sinh, vừa đề nghị cấp hộ chiếu cho trẻ mới sinh ở nước ngoài, hồ sơ gồm:

Nếu CHƯA đăng ký khai sinh tại cơ quan của nước ngoài: Nộp Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu tải tại đây) và bản gốc Giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra cấp (Proof of Birth);

Hoặc nếu Đàđăng ký khai sinh tại cơ quan của nước ngoài: Nộp Tờ khai Ghi chú vào sổ hộ tịch việc khai sinh (theo mẫu tải tại đây) và bản sao Giấy khai sinh do phía nước ngoài cấp;

- Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu cho trẻ dưới 14 tuổi (theo mẫu tải tại đây). Hiện chưa triển khai Hộ chiếu gắn chíp.

* Tên đầy đủ của trẻ trong các mẫu tờ khai phải nhất quán, trong đó họ (family name) phải đặt lên trước theo trật tự tiếng Việt; tên (given name) và tên đệm (middle name) cũng phải nhất quán theo thứ tự. Ví dụ: trẻ tên là "Nguyễn Hà Allan John" thì các tờ khai cũng phải đúng thứ tự như vậy (không được ghi trong tờ khai khai sinh là " Nguyễn Hà Allan John", trong khi tờ khai hộ chiếu lại ghi "Nguyễn Allan John Hà").

- Văn bản thỏa thuận lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con (theo mẫu tải tại đâynếu bố hoặc mẹ không có hộ chiếu Việt Nam, chỉ có hộ chiếu nước ngoài.
- Bản sao công chứng (JP/Certified) các giấy tờ sau: Giấy Đăng ký kết hôn, hộ chiếu của bố, hộ chiếu của mẹ;
01 phong bì  đã trả tiền (express/registered return envelope) ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ gửi qua đường bưu điện và yêu cầu gửi trả qua đường bưu điện). Đại sứ quán không chịu trách nhiệm về hồ sơ thất lạc, mất giấy tờ khi nộp, gửi qua đường bưu điện.

- Lệ phí (hồ sơ gửi qua bưu điện, lệ phí trả bằng Money Order - mua tại bưu điện hoặc Bank Cheque - tại ngân hàng ghi người thụ hưởng là "The Embassy of Viet Nam").

- Địa chỉ nộp hồ sơ: 

+ Trực tiếp: 6 Timbarra Cres, O'Malley, ACT 2606.

+ Qua đường bưu điện: PO Box 98, Mawson, ACT 2607.

Theo quy định, người đề nghị cấp hộ chiếu cần có mặt trực tiếp khi nộp hồ sơ hoặc nhận hồ sơ tại Đại sứ quán. Tuy nhiên, công dân có thể được tạo điều kiện nộp qua đường bưu điện nếu ở xa. Đối với các hồ sơ không rõ nhân thân hoặc chưa đủ căn cứ để cấp hộ chiếu, Đại sứ quán sẽ tiến hành thủ tục xác minh bao gồm việc gửi thông tin cho các cơ quan liên quan của Úc và Việt Nam để xác minh thông tin về nhân thân, tránh các trường hợp giả mạo danh tính. Đại sứ quán chỉ cấp hộ chiếu sau khi có ý kiến trả lời của các cơ quan liên quan.


1.2. Người xuất cảnh Việt Nam đã lâu, chưa được cấp hộ chiếu lần nào: 

- 01 Tờ khai (tải mẫu tại đây).

Các thông tin điền vào tờ khai viết bằng tiếng Việt, có dấu, ghi họ tên theo trật tự tiếng Việt (ghi theo thứ tự: họ, tên đệm, tên). 

02 ảnh giống nhau, với tiêu chuẩn sau:

   + Cỡ ảnh 4 cm x 6 cm, chụp không quá 1 năm, trên nền trắng (background colour: white), khuôn mặt chiếm 60% đến 70% ảnh. Đỉnh đầu cách đỉnh trên của ảnh từ 0,7 cm đến 1 cm.

   + Mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu, chất lượng ảnh tốt (không bị mờ).

    Lưu ý: Các ảnh không đủ tiêu chuẩn máy cấp hộ chiếu sẽ không nhận diện được, nên sẽ không cấp được hộ chiếu.

+ Tờ khai cần ghi rõ ràng, chính xác địa chỉ thường trú, tạm trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh, họ tên bố mẹ, người thân còn ở ở Việt Nam (cùng địa chỉ nơi ở và số điện thoại liên hệ nếu có). Trường hợp có thay đổi địa giới hành chính thì cần ghi rõ địa chỉ cũ và địa chỉ mới.

- Bản chụp các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (nếu có) dùng để làm căn cứ cấp hộ chiếu như Giấy chứng minh nhân dân, Giấy khai sinh, Sổ Hộ khẩu, Thẻ Cư tri, giấy tờ chứng minh quốc tịch của cha và mẹ, Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam, Giấy phép xuất cảnh.v.v.). 

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu tải tại đây). 

- Bản chụp thị thực Australia (trường hợp có hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy chứng nhận là công dân nước ngoài thì nộp bản chụp hộ chiếu/giấy chứng nhận là công dân nước ngoài đó).

- 01 phong bì express/registered (return envelope) ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ yêu cầu gửi trả qua đường bưu điện). Đại sứ quán không chịu trách nhiệm về hồ sơ thất lạc, mất giấy tờ khi nộp, gửi qua đường bưu điện.

- Lệ phí (trả bằng tiền mặt, Money Order hoặc Bank Cheque ghi người thụ hưởng là "The Embassy of Viet Nam").

- Hồ sơ gửi về: PO Box 98, Mawson, ACT 2607.

Theo quy định, người đề nghị cấp hộ chiếu cần có mặt trực tiếp khi nộp hồ sơ hoặc nhận hồ sơ tại Đại sứ quán. Tuy nhiên, công dân có thể được tạo điều kiện nộp qua đường bưu điện nếu ở xa. Đối với các hồ sơ không rõ nhân thân hoặc chưa đủ căn cứ để cấp hộ chiếu, Đại sứ quán sẽ tiến hành thủ tục xác minh bao gồm việc gửi thông tin cho các cơ quan liên quan của Úc và Việt Nam để xác minh thông tin về nhân thân, tránh các trường hợp giả mạo danh tính. Lưu ý: nếu không có ý kiến của các cơ quan trong nước, Đại sứ quán không thể cấp hộ chiếu.

2/ Thời hạn giải quyết: 

- 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ nếu hồ sơ không phải xác minh giấy tờ hoặc cần ý kiến xác minh của các cơ quan chức năng liên quan. 

- Trường hợp cần phải xác minh với các cơ quan liên quan: Đại sứ quán chỉ cấp hộ chiếu sau khi có ý kiến đồng ý của các cơ quan chức năng trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến trả lời của các cơ quan này. Lưu ý: nếu không có ý kiến của các cơ quan trong nước, Đại sứ quán không thể cấp hộ chiếu.

II. THỦ TỤC CẤP LẠI HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG (do bị mất, hư hỏng, hết thời hạn sử dụng, hộ chiếu còn thời hạn nhưng có nhu cấp lại, tách trẻ em trong hộ chiếu của cha mẹ): 

1/ Hồ sơ: 

1.1. Hộ chiếu sắp hết hạn hoặc hết hạn dưới 1 năm:

- 01 Tờ khai (tải mẫu tại đây). Hiện chưa triển khai Hộ chiếu gắn chíp.

Các cháu dưới 14 tuổi, tải mẫu tờ khai tại đây.

Các thông tin điền vào tờ khai viết bằng tiếng Việt, có dấu, ghi họ tên theo trật tự tiếng Việt (ghi theo thứ tự: họ, tên đệm, tên). 

- 02 ảnh giống nhau, với tiêu chuẩn sau (bấm vào đây để xem cụ thể tiêu chuẩn ảnh hộ chiếu):  

   + Cỡ ảnh 4 cm x 6 cm, chụp không quá 1 năm, trên nền trắng (background colour: white), khuôn mặt chiếm 60% đến 70% ảnh. Đỉnh đầu cách đỉnh trên của ảnh từ 0,7 cm đến 1 cm.

   + Mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính, ảnh rõ mặt, rõ tai

    Lưu ý: Các ảnh không đủ tiêu chuẩn máy cấp hộ chiếu sẽ không nhận diện được, nên sẽ không cấp được hộ chiếu.

- Nếu có số CMND mới/thẻ CCCD, đề nghị gửi theo bản sao công chứng (certified copy) để cập nhật thông tin.

- Giấy khai sinh do các cơ quan chức năng Việt Nam cấp (bản tiếng Việt, không phải bản dịch) đối với các trường hợp dưới 14 tuổi.

- Bản chính hộ chiếu sắp hết hạn hoặc đã hết hạn (để làm thủ tục hủy, sẽ gửi lại cùng hộ chiếu mới);

- Bản chụp thị thực Australia (trường hợp có hộ chiếu nước ngoài thì nộp bản chụp hộ chiếu nước ngoài đó);

- 01 phong bì đã trả tiền (express/registered return envelope) ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ gửi và nhận trả qua đường bưu điện). Đương đơn cần gửi phong bì bảo đảm và chịu trách nhiệm nếu hộ chiếu bị thất lạc trong quá trình gửi và nhận qua đường bưu điện;

- Lệ phí (trả bằng Money Order hoặc Bank Cheque ghi người thụ hưởng là "The Embassy of Viet Nam").

- Hồ sơ gửi gửi về địa chỉ Postal Address: PO Box 98, Mawson, ACT 2607.

Theo quy định, người đề nghị cấp hộ chiếu cần có mặt trực tiếp khi nộp hồ sơ hoặc nhận hồ sơ tại Đại sứ quán. Tuy nhiên, công dân có thể được tạo điều kiện nộp qua đường bưu điện nếu gặp khó khăn trong việc đến trực tiếp. Đối với các hồ sơ không rõ nhân thân hoặc chưa đủ căn cứ để cấp hộ chiếu, Đại sứ quán sẽ tiến hành thủ tục xác minh bao gồm việc gửi thông tin cho các cơ quan liên quan của Úc và Việt Nam để xác minh thông tin về nhân thân, tránh các trường hợp giả mạo danh tính. Đại sứ quán chỉ cấp hộ chiếu sau khi có ý kiến trả lời của các cơ quan liên quan.

1.2. Hộ chiếu bị mất hoặc hư hỏng:

- 01 Tờ khai (tải mẫu tại đây). Hiện chưa triển khai Hộ chiếu gắn chíp.

Các thông tin điền vào tờ khai viết bằng tiếng Việt, có dấu, ghi họ tên theo trật tự tiếng Việt (ghi theo thứ tự: họ, tên đệm, tên). 

- 02 ảnh giống nhau, với tiêu chuẩn sau (bấm vào đây để xem cụ thể tiêu chuẩn ảnh hộ chiếu):  

   + Cỡ ảnh 4 cm x 6 cm, chụp không quá 1 năm, trên nền trắng (background colour: white), khuôn mặt chiếm 60% đến 70% ảnh. Đỉnh đầu cách đỉnh trên của ảnh từ 0,7 cm đến 1 cm.

   + Mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu, chất lượng ảnh tốt (không bị mờ).

    Lưu ý: Các ảnh không đủ tiêu chuẩn máy cấp hộ chiếu sẽ không nhận diện được, nên sẽ không cấp được hộ chiếu.

- Trường hợp hộ chiếu bị hư hỏng thì nộp hộ chiếu đó (để làm thủ tục hủy). 

- Trường hợp hộ chiếu bị mất: nộp đơn trình báo mất hộ chiếu - police report (có xác nhận của cảnh sát) hoặc reference number do cảnh sát cung cấp sau khi khai báo; và kèm theo bản chụp hộ chiếu bị mất (nếu có).

- Bản sao công chứng (certified copy) một trong các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp như Giấy chứng minh nhân dân, Giấy khai sinh.v.v.). 

- Bản chụp thị thực Australia (trường hợp có hộ chiếu nước ngoài thì nộp bản chụp hộ chiếu nước ngoài đó).

- 01 phong bì đã trả tiền (express/registered return envelope) ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ được yêu cầu nhận kết quả qua đường bưu điện, nhưng đương đơn cần có mặt tại trụ sở khi nộp hồ sơ). 

- Lệ phí (trả bằng Money Order hoặc Bank Cheque ghi người thụ hưởng là "The Embassy of Viet Nam").

- Hồ sơ gửi về: PO Box 98, Mawson, ACT 2607.

Theo quy định, người đề nghị cấp hộ chiếu cần có mặt trực tiếp khi nộp hồ sơ hoặc nhận hồ sơ tại Đại sứ quán. Tuy nhiên, công dân có thể được tạo điều kiện nộp qua đường bưu điện nếu gặp khó khăn trong việc đến trực tiếp. Đối với các hồ sơ không rõ nhân thân hoặc chưa đủ căn cứ để cấp hộ chiếu, Đại sứ quán sẽ tiến hành thủ tục xác minh bao gồm việc gửi thông tin cho các cơ quan liên quan của Úc và Việt Nam để xác minh thông tin về nhân thân, tránh các trường hợp giả mạo danh tính. Đại sứ quán chỉ cấp hộ chiếu sau khi có ý kiến trả lời của các cơ quan liên quan.

Lưu ý: Hộ chiếu bị mất đã thông báo với Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, sau đó lại tìm thấy, thì không còn giá trị sử dụng vì việc hủy hộ chiếu này đã thông báo cho các cơ quan chức năng trong nước, đương đơn có thể không được nhập cảnh Việt Nam với hộ chiếu này. Do đó, khi tìm thấy hộ chiếu bị mất thì cần gửi đến Đại sứ quán để Đại sứ quán hủy hộ chiếu và gửi trả lại đương đơn.

1.3. Tách trẻ em ra khỏi hộ chiếu bố hoặc mẹ:

Trường hợp này phải làm thủ tục cấp hộ chiếu mới cho cả con và cấp hộ chiếu mới cho bố hoặc mẹ.

- 01 Tờ khai của trẻ em và 02 ảnh (theo mẫu và hướng dẫn ở trên). Tờ khai do cha hoặc mẹ ký thay.

- 01 Tờ khai của bố hoặc mẹ và 02 ảnh (theo mẫu và hướng dẫn ở trên).

- Bản sao (certified true copy) Giấy khai sinh Việt Nam của trẻ em đó.

- Bản sao (certified true copy) một trong các giấy tờ của bố hoặc mẹ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (Giấy chứng minh nhân dân, Giấy khai sinh,.v.v.). 

- Bản chụp thị thực Australia của trẻ em đó và của bố hoặc mẹ (trường hợp có hộ chiếu nước ngoài thì nộp bản chụp hộ chiếu nước ngoài đó).

- 01 phong bì đã trả tiền (express/registered return envelope) ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ gửi và nhận trả qua đường bưu điện). Đương đơn cần gửi phong bì bảo đảm và chịu trách nhiệm nếu hộ chiếu bị thất lạc trong quá trình gửi và nhận qua đường bưu điện.

- Lệ phí (trả bằng Money Order hoặc Bank Cheque ghi người thụ hưởng là "The Embassy of Viet Nam").

- Hồ sơ gửi về: PO Box 98, Mawson, ACT 2607.

2/ Thời hạn giải quyết: 

- 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không có mặt tại Đại sứ quán, giấy tờ hết hạn, có nghi ngờ về nhân thân, thời gian giải quyết các hồ sơ có thể lâu hơn tùy vào kết quả xác minh, xác nhận nhân thân.

- Trường hợp không đủ căn cứ để cấp lại hộ chiếu (hộ chiếu bị mất/hỏng...) phải điện về xác minh với các cơ quan trong nước hoặc cơ quan đại diện đã cấp hộ chiếu để xác minh. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp hộ chiếu trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến trả lời của các cơ quan chức năng nói trên. 

* Để biết thêm thông tin chi tiết, xin đề nghị liên hệ: Đại sứ quán Việt Nam tại Australia

======================================================================================

 

Print

Number of views (148529)/Comments (0)