Wednesday, April 24, 2024

Notices from the embassy

Bản án Ly hôn giữa Lê Thụy Bảo Khánh và Pham Hou Nguyen Dinh

Bản án số 06/2023/HNGĐ-ST ngày 28/02/2023

Cá nhân liên quan tại Úc: ông Pham Hou Nguyen Dinh, cư trú tại 72 Highland Ave, NSW 2199, Australia.

Bản án 198/2022/HNGĐ-ST ngày 19/9/2022

Bản án 198/2022/HNGĐ-ST ngày 19/9/2022 Về việc ly hôn giữa ông Trần Duy Mạnh và bà Huynh Thi Phuong 

Thông báo 273/TB-TLVA ngày 28/7/2022 của TAND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo 273/TB-TLVA ngày 28/7/2022 của Tòa an ND tỉnh Khánh Hòa Về việc ly hôn giữa bà Lê Thụy Bảo Khánh và ông Pham Hou Nguyen Dinh

Bản án số 1443/2022/HNGĐ-ST ngày 19/8/2022 của TAND TP. Hồ Chí Minh

Bản án số 1443/2022/HNGĐ-ST ngày 19/8/2022 của TAND TP. Hồ Chí Minh về việc ly hôn giữa ông Nguyễn Đức Minh Hạnh và bà Tran Tuyen Thi Linh

Thông báo số 207/TATP-THC ngày 06/02/2023 của TAND TP HCM

Người liên quan: Nguyễn Hoàng Phương Dung, Nguyễn Hoàng Minh Khang, Nguyễn Hoàng Minh Khôi, cư trú tại NSW.

Người liên quan: Nguyễn Hoàng Phương Dung, Nguyễn Hoàng Minh Khang, Nguyễn Hoàng Minh Khôi, cư trú tại NSW.

Thông báo của TAND TP Hải Phòng v/v Nguyễn Văn Tý

Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng thông báo cho anh Nguyễn Văn Tý, sinh năm 1973 địa chỉ Great Western Highway Mays Hill NSSW 2145, Australia biết:

Thông báo của TAND TP.HCM về vụ án dân sự sơ thẩm số 491/2020/TLST-DS

Bản án số 1195/2022/DS-ST ngày 28/7/2022, Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án sơ thẩm số 453/2022/QĐ-SCBSBA ngày 12/8/2022 và Thông báo kháng cáo số 10865/TB-TA ngày 26/8/2022. 

12