Thursday, July 25, 2024
en-USvi-VN

Notices from the embassy

Tòa án nhân dân TP. Đà Nẵng: tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Người liên quan: ông Lê Minh Hưng, sinh năm 1987, địa chỉ tại Limb Circuit, Moncrieff ACT 2914

ĐSQ tiến hành niêm yết văn bản tố tụng liên quan đến ông Lê Minh Hưng, sinh năm 1987, địa chỉ: Limb Circuit, Moncrieff ACT 2914, Australia.

 

Đề nghị ông Lê Minh Hưng liên hệ với ĐSQ để nhận văn bản tố tụng.


TAND tỉnh Khánh Hòa: Thông báo đính chính thụ lý vụ án và ngày mở phiên họp 1025/TB-TA ngày 01/4/2024

Người liên quan: Ông Tran Bich

Đề nghị ông Tran Bich, sinh năm 1965, đại chỉ Elizabeth St Richmond Vic 3121 Australia liên hệ để nhận thông báo hoặc liên hệ trực tiếp với Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

TP. Hồ Chí Minh: Tranh chấp quyền sử dụng đất

Nguyên đơn: bà Võ Thị Mười, sinh năm 1953

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: bà Thang Phân (Trancy Tran)

Kiên Giang: Vụ án ly hôn giữa Huỳnh Thị Kim Quyên và Phan Hoàng Minh

Nguyên đơn: bà Huỳnh Thị Kim Quyên, sinh năm 1978.

Bị đơn: ông Phan Hoàng Minh, sinh năm 1980

Nghệ An: Vụ án hôn nhân và gia đình bà Lê Thùy Vân và ông Trương Quốc Chẩn

Vụ việc Hôn nhân và Gia đình sơ thẩm thụ lý số 10/2023/TLST-HNGĐ ngày 22/06/2023 về việc ""Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài.

TP. Hồ Chí Minh: Vụ án hôn nhân gia đình số 501/TB-TA ngày 30/6/2023

Vụ Ly hôn giữa ông Nguyen Van Binh và bà Nguyễn Thị Phan Ân

Kiên Giang; Thông báo ly hôn số 58/2022/TLST-HNGĐ ngày 14/11/2022

Vụ ly hôn giữa ông Nguyễn Quốc Thi và bà Lâm Mộng CHinh

Khánh Hòa: Vụ án dân sự số 22/2023/TLST-DS ngày 02/3/2023

Về việc yêu cầu hủy giấy nhượng quyền thừa kế và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa bà Hồ Thị Kim Xuyến và Võ Hồ Hoàng Ân và Huỳnh Thị Thanh Tú

Quyết định đưa ra xét xử số 40/2023/QĐXXST-DS của TAND tỉnh Bình Thuận

Cá nhân liên quan: Nguyễn Vy Anh

Theo đề nghị của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận tại Công văn số 164/TABT-TDS ngày 18/5/2023 về việc tống đạt các văn bản: Quyết định đưa ra xét xử số 40/2023/QĐXXST-DS và Giấy triệu tập cùng ngày 18/5/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuân.

Cá nhân liên quan: bà Nguyễn Vy Anh, địa chỉ: Charlotte Cress, Wyndham Vale. VIC 3024. Đề nghị bà Nguyễn Vy Anh liên hệ với Đại sứ quán hoặc Tòa án để nhận thông báo.

 

Bản án hôn nhân gia đình 24/2023/HNGĐ-ST ngày 14/4/2023 của TAND Đà Nẵng

Giữa Phạm Minh Mẫn và Cao Thị Thùy Trang

Tòa án nhân dân thành phố Đã Nẵng đã ban hành Bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 24/2023/HNGĐ-ST ngày 14/4/2023 và đề nghị niêm yết tại ĐSQ. 

Người liên quan: ông Phạm Minh Mẫn, sinh năm 1962, sinh sống tại Richmond, Victoria 3121, Australia

 

123