Wednesday, June 26, 2024
en-USvi-VN

Notices from the embassy

Wednesday, December 20, 2023

TP. Hồ Chí Minh: Tranh chấp quyền sử dụng đất

Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm về việc "Tranh chấp chia tài sản chung" theo hồ sơ thụ lý số 459/2022/TLST-DS ngày 11/11/2022 về việc "Tranh chấp quyền sử dụng đất"" giữa

Nguyên đơn: bà Võ Thị Mười, sinh năm 1953, địa chỉ tại Phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Bị đơn: Công ty TNHH Nhựa Kim Phong,

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: bà Thang Phân (Trancy Tran), địa chỉ tại Water St Cabramatta West, NSW, 2166, Australia

Công văn tống đạt đã được gửi cho bà Thang Phân (Trancy Tran). Nếu bà Thang Phân (Trancy Tran) cần nhận hồ sơ thì liên hệ với Đại sứ quán.

Print

Categories: notice embassyNumber of views: 1895

Tags:

Please login or register to post comments.