Thursday, July 25, 2024
en-USvi-VN

Notices from the embassy

TAND TP Hà Nội: Thông báo tống đạt và thu thập chứng cứ trong vụ án dân sự

Người liên quan: Nguyễn Anh Quân, Nguyễn Thiên Hương

ĐSQ đề nghị ông Nguyễn Anh Quân trú tại Fullam road, Blacktown, NSW 2148 và Bà Nguyễn Thiên Hương, trú lại Amelia St, North Ryde, NSW 2113 liên hệ với ĐSQ để nhận thông báo

TAND tỉnh Đồng Nai: Thông báo thụ lý số 164-TB-TLVA ngày 20/10/2023

Người liên quan: ông Dương Thái Hòa, sinh năm 1968

ĐSQ đề nghị ông Dương Thái Hòa, sinh năm 1968, địa chỉ Metheralls Sunshine North, Vic, Australia liên hệ với ĐSQ để nhận thông báo hoặc liên hệ trực tiếp với Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai để giải quyết vụ việc.

TAND tỉnh Sóc Trăng: 01/2024/KDTM-ST ngày 15/02/2024 và Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án số 172/2024/QĐ-SCBSBA ngày 08/5/2024

Người liên quan: Bà Lê Thị Ngọc Hương

ĐSQ đề nghị bà Lê Thị Ngọc Hương, sinh năm 1943, địa chỉ Calwell Street, Kensington VIC 3031 Australia liên hệ với ĐSQ để nhận các văn bản hoặc liên hệ trực tiếp với Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng để giải quyết vụ việc. 

TAND tỉnh Khánh Hòa: Bản án số 14/2024/HNGĐ-ST ngày 17/4/2024

Người liên quan: ông Caylioglu Ukel

Căn cứ đề nghị của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, ĐSQ thông báo để ông Caylioglu Ukel biết và liên hệ ĐSQ hoặc Tòa án để nhận bản án.

TAND TP Hà Nội: QĐ đình chỉ giải quyết vụ án số 33/2024/QĐST-DS ngày 06/5/2024

Người liên quan: Vũ Thị Trâm, Đào Thiên Hương, Nguyễn Anh Quân

ĐSQ đề nghị bà Vũ Thị Trâm, sinh năm 1948, chị Đào Thiên Hương, sinh năm 1975, địa chỉ Amelia St North Tyde, NSW 2113, Australia, anh Nguyễn Anh Quân, sinh năm 1979, địa chỉ Fullam Road Black Town, NSW 2148 liên hệ ĐSQ để nhận thông báo hoặc liên hệ trực tiếp với Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để giải quyết vụ việc.

TAND tỉnh Sóc Trăng: Bản án số 19/2020/HNGĐ-ST ngày 26/6/2020

Người liên quan: ông Vo Anh Ngoc

Đề nghị ông Vo Anh Ngoc, sinh năm 1959, địa chỉ: Toy St Braybrook VIC 3019 Australia liên hệ ĐSQ để nhận bản án hoặc liên hệ trực tiếp với Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

TAND tỉnh Quảng Bình: Thông báo thụ lý ly hôn

Người liên quan: Bà Nguyễn Thị Dung, Grattai, NSW 2850, Australia

Đề nghị bà Nguyễn Thị Dung liên hệ với ĐSQ để nhận thông báo hoặc liên hệ trực tiếp với Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình để giải quyết vụ việc./.

TAND tỉnh Kiên Giang: Bản án ly hôn 97/2023/HNGD-ST ngày 16/11/2023

Người liên quan: Bà Lam Mong Chinh, Rasmussen 4815, Townville QLD, Australia

 

TAND tỉnh Tây Ninh: Tranh chấp thừa kế tài sản

Người liên quan: Bùi Đức Hùng, Bùi Đức Trực, Bùi Đức Tiến,

 

TAND tỉnh Khánh Hòa Bản án dân sự sơ thẩm số 08/2024/DS-ST

Bà Nguyễn Thị Năm, địa chỉ tịa Errol Street, Braybrook, Victoria 3019 Australia

Đề nghị bà Nguyễn Thị Năm, địa chỉ tại Errol Street, Braybrook, Victoria 3019 Australia liên hệ Đại sứ quán để nhận bản án và liên hệ Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục giải quyết vụ việc.
123