Wednesday, June 26, 2024
en-USvi-VN

Notices from the embassy

Wednesday, October 18, 2023

Nghệ An: Vụ án hôn nhân và gia đình bà Lê Thùy Vân và ông Trương Quốc Chẩn

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đang giải quyết vụ việc Hôn nhân và Gia đình sơ thẩm thụ lý số 10/2023/TLST-HNGĐ ngày 22/06/2023 về việc ""Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài.


Người yêu cầu: chị Lê Thùy Vân, sinh năm 1987, địa chỉ, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: anh Trương Quốc Chẩn, sinh năm 1985, địa chỉ: Lalor, Melbourne VIC 3027, Australia

Thời gian mở phiên họp lần thứ nhất: 14h00 ngày 18/12/2023

Thời gian mở phiên hợp lần thứ hai: 14h00 ngày 29/12/2023

Print

Categories: notice embassyNumber of views: 1585

Tags:

Please login or register to post comments.