Thursday, July 25, 2024
en-USvi-VN

Notices from the embassy

Tuesday, August 15, 2023

Khánh Hòa: Vụ án dân sự số 22/2023/TLST-DS ngày 02/3/2023

Về việc yêu cầu hủy giấy nhượng quyền thừa kế và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa bà Hồ Thị Kim Xuyến và Võ Hồ Hoàng Ân và Huỳnh Thị Thanh Tú

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đang giải quyết vụ án dân sự thụ lý số 22/2023/TLST-DS ngày 02/3/2023 về việc "Yêu cầu hủy giấy nhượng quyền thừa kế và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất" giữa nguyên đơn bà Hồ Thị Kim Xuyến và bị đơn ông Võ Hồ Hoàng Ân và bà Huỳnh Thị Thanh Tú.

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông báo cho ông Võ Hồ Hoàng Ân, sinh năm 1969 và bà Huỳnh Thị Thanh Tú, sinh năm 1970. Cùng địa chỉ tại Canley Vale Road, Canley Heights, Australia được biết:

Thời gian mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải: 08h00  ngày 25/10/2023

Thời gian mở lại phiên tòa hòa giải (nếu có): 08h00 ngày 27/11/2023

Thời gian mở phiên tòa xét xử vụ án (nếu có): 08h00 ngày 28/12/2023

Thời gian mở lại phiên tòa (nếu có): 08h00 ngày 16/01/2023.

Địa điểm mở phiên họp và phiên tòa: Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ số 02 đường Phan Bội Châu, phường Xương Huân, thành phó Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu ông, bà có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên.

Nếu ông, bà không có mặt, Tòa án sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

 

 

Print

Categories: notice embassyNumber of views: 1644

Tags:

Please login or register to post comments.