Tuesday, October 19, 2021

Business visa and official/diplomatic visa

Author: SuperUser Account/Thursday, January 7, 2016/Categories: Consular services, dịch vụ lãnh sự

Rate this article:
4.5

Attention: when contacting the Embassy, please advice us your trip is for business/official/diplomatic purpose. If failing to do so, we automatically understand you apply for holiday/tourist visa.  

1. Business visa

Step 1: Inform your business partner/sponsor the following details

- Full name;

- Date and place of birth;

- Nationality (previous and present);

- Passport number and type, dates of issue and expiry of the passport;

- Proposed dates of entry into and exit from Viet Nam;

- Type of visa requires (single/double/multiple);

- The Vietnamese mission from where the applicant would collect the visa.

Step 2: The Vietnamese sponsor/business partner in Viet Nam has to arrange the Approval Letter for you at the Vietnamese Immigration in Viet Nam (it takes at least 5 working days or more since the date of submission of all required documents).

Step 3: After receiving Vietnamese Immigration’s Approval Letter from your Vietnamese sponsor/business partner, please send by post or in person to us:

- A fully filled application form with passport-size photo affixed.

- A valid and original passport;

- A return self-addressed prepaid envelope for the applicant if applying by post;

- A copy of the Approval Letter of Vietnamese immigration;

- Visa fee in AUD: Please contact the Embassy for details.

If the purpose of your trip is commercial one (taking part in conference or trade fair, meeting with business partner, ect., if you submit the invitation letter by your business partner in Viet Nam or your Australia-based company's covering letter, you can skip the Step 2 (i.e you do not need approval letter for the Vietnamese immigration).


2. Official/Diplomatic visa:

Step 1: Inform your Embassy/Consulate/Internationally recognized organization (e.i. WHO, ADB, IMF, WB, UN agencies, etc.) based in Viet Nam of your following details:

- Passport details (Full name;Date and place of birth; Nationality, Passport number and type, dates of issue and expiry of the passport);

- Proposed dates of entry into and exit from Vietnam;

- Type of visa requires and number of entry (single/multiple);

- The Vietnamese Embassy/Consulate from where the applicant would collect the visa.

Step 2: Your Embassy/Consulate/Internationally recognized organization in Viet Nam in Viet Nam have to prepare documents and apply visa for you at the Ministry of Foreign Affairs of Viet Nam (it takes at least 5 working days or more since the date of submission of all required documents).

Step 3: After receiving Vietnamese Ministry of Foreign Affairs’ approval letter from your Embassy/Consulate/Internationally recognized organization based in Viet Nam, please send by post or apply in person:

- A fully filled application form- download here (the same form of Tourist Visa) with passport-size photo affixed to the Form.

- A valid and original passport;

- A return self-addressed prepaid envelope for the applicant if applying by post.

- A copy of the approval letter (or taking note of reference number of this letter) issued by the Vietnamese Ministry of Foreign Affairs or its reference approval number.

- Visa fee in AUD by cash, Money Order, Bank Cheque or Company Cheque (Personal Cheque is accepted but not encouraged): Please call us for details.

* Attention:

- Please see requirement of passport validity and other necessary requirements in the “Tourist Visa”.

- It normally takes two working days to process a business visa since the date of receipt of the completed application form with required documents and the approval letter from the Department of Immigration (Ministry of Public Security).

Print

Number of views (43518)/Comments (0)

Thủ tục dành cho công dân Việt Nam (for Vietnamesse)

Procedures to apply for holiday working permit in Vietnam for Australian citizens

Hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ lao động kỳ nghỉ cho công dân Úc

Work and holiday program for Australian citizens - Application process and checklist.

Please read the instruction as follows:

- Application form 

- Procedures - English version

- Hướng dẫn bằng Tiếng Việt - Vietnamese version

 

Cấp HỘ CHIẾU phổ thông và giấy thông hành

THỦ TỤC CẤP LẠI HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG
Hộ chiếu sắp hết hạn hoặc hết hạn dưới 1 năm cần gửi bằng bưu điện hoặc trực tiếp các giấy tờ sau đến ĐSQ:
- 01 Tờ khai (tải mẫu tại đây)
Các thông tin điền vào tờ khai viết bằng tiếng Việt, có dấu, ghi họ tên theo trật tự tiếng Việt (ghi theo thứ tự: họ, tên đệm, tên).
- 02 ảnh giống nhau, với tiêu chuẩn sau (bấm vào đây để xem cụ thể tiêu chuẩn ảnh hộ chiếu):
+ Cỡ ảnh 4 cm x 6 cm, chụp không quá 1 năm, trên nền trắng (background colour: white), khuôn mặt chiếm 60% đến 70% ảnh. Đỉnh đầu cách đỉnh trên của ảnh từ 0,7 cm đến 1 cm.
+ Mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu, chất lượng ảnh tốt (không bị mờ).
Lưu ý: Các ảnh không đủ tiêu chuẩn máy cấp hộ chiếu sẽ không nhận diện được, nên sẽ không cấp được hộ chiếu.
- Bản chính hộ chiếu sắp hết hạn hoặc đã hết hạn (để làm thủ tục hủy, sau đó sẽ gửi trả lại);
- Bản chụp thị thực Australia (trường hợp có hộ chiếu nước ngoài thì nộp bản chụp hộ chiếu nước ngoài đó);

- 01 phong bì đã trả tiền để làm xong ĐSQ gửi trả về (express/registered return envelope) ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ gửi và nhận trả qua đường bưu điện). Đương đơn cần gửi phong bì bảo đảm và chịu trách nhiệm nếu hộ chiếu bị thất lạc trong quá trình gửi và nhận qua đường bưu điện;

- Lệ phí (trả bằng Money Order hoặc Bank Cheque ghi người thụ hưởng là "The Embassy of Viet Nam").

Cấp Giấy miễn thị thực (5-year Visa Exemption Certificate)

-Giấy miễn thị thực có giá trị 5 năm (hoặc có giá trị đến trước thời hạn của hộ chiếu 6 tháng);

- Đối tượng được cấp Giấy này nếu về Việt Nam để thăm thân hoặc về việc riêng;

- Thời gian cư trú ở Việt Nam: mỗi lần nhập cảnh cư trú không quá 6 tháng (có thể được gia hạn 1 lần không quá 6 tháng nếu có  lý do chính đáng).

This 5 year visa/Visa exemption is issued for:

- Foreign passport holder of Vietnamese origin; and

- Foreign passport holder who is son/daughter, parent or spouse of people of Vietnamese origin.