Wednesday, February 28, 2024

Travel Advices

Tuesday, November 9, 2021

Thông báo hoãn phiên tòa số 472/TB-DS ngày 23/9/2021 của Tòa án ND tỉnh Khánh Hòa

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông báo cho ông Huynh Vu Ngoc, sinh năm 1974, địa chỉ: 04 Belmont Avenue Clayton, Victoria 3168, Australia, là bị đơn trong vụ án được biết:

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đang giải quyết vụ án hôn nhân và gia đình thụ lý số 75/2020/TLST-HNGĐ này 04/12/2020 về việc "Ly hôn" giữa nguyên đơn bà Nguyễn Huỳnh Thanh Loan và bị đơn ông Huynh Vu Ngoc.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về triển khai một số giải pháp cấp bách trong phong, chống dịch Covid-19, tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa không thể mở phiên tòa theo đúng ngày trong thông báo thụ lý số 75/TB-TLVA ngày 01/4/2021. Vì vậy, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông báo hoãn phiên tòa giải quyết vụ án nêu trên.

Thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa xét xử vụ án được ấn định như sau:

- Thời gian mở phiên tòa: 08h00 phút ngày 26/11/2021.

- Thời gian mở lại phiên tòa (nếu có): 08h00 phút, ngày 03/12/2021.

- Địa điểm mở phiên họp và phiên tòa: Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ, số 2 đường Phan Bội Châu, phường Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu ông có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên. Nếu ông không có mặt, TÒa án sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Print

Categories: NewsNumber of views: 2138

Tags:

Gallery