Wednesday, April 24, 2024

Travel Advices

Monday, November 2, 2020

Đại sứ quán Việt Nam tổng kết Đợt 1 Chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Đại sứ quán trân trọng thông báo Chương trình quyên góp “Chung một tấm lòng với đồng bào miền Trung”, Đợt 1 tính đến 17h00 Thứ sáu ngày 30/10/2020, đã thu được tổng số tiền là: 7.992 AUD (Bảy nghìn chín trăm chín mươi hai Đô la Úc).
Đại sứ quán xin trân trọng cảm ơn tấm lòng tương thân tương ái của cộng đồng người Việt Nam tại Úc gửi tới đồng bào miền Trung.
Chiều ngày 02/11/2020, Đại sứ quán đã chuyển số tiền trên về Bộ Ngoại giao Việt Nam để kịp thời chuyển tới đồng bào miền Trung./.

Print

Categories: Embassy ActivitiesNumber of views: 4595

Tags:

Gallery