Wednesday, February 8, 2023

Travel Advices

Friday, December 15, 2017

Xuất khẩu tôm sang thị trường Australia nhiều triển vọng

Việt Nam là nguồn cung tôm lớn nhất cho Australia chiếm 35,6% tổng giá trị nhập khẩu tôm của Australia.

http://cafef.vn/xuat-khau-tom-sang-thi-truong-australia-nhieu-trien-vong-20171205095618799.chn

Print

Categories: Business/Economics, kinh doanh - kinh tếNumber of views: 10920

Tags:

Gallery