Tuesday, February 7, 2023

Travel Advices

Thursday, September 21, 2017

Hàng Việt rộng cửa vào thị trường Úc

Theo lộ trình Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Úc/New Zealand (AANZFTA) đã ký kết thì đến năm 2018, Úc sẽ cắt giảm 90% các loại thuế nhập khẩu hàng hóa và đến năm 2020 thì 100% dòng thuế sẽ được cắt giảm xuống 0%.
http://www.sggp.org.vn/hang-viet-rong-cua-vao-thi-truong-uc-465993.html

Print

Categories: Business/Economics, kinh doanh - kinh tếNumber of views: 7888

Tags:

Gallery