Monday, February 6, 2023

News

Tuesday, October 18, 2022

Bản án số 06/2022/DS-ST ngày 28/3/2022 của Tòa án ND tỉnh Tây Ninh

Về việc tranh chấp thừa kế tài sản giữa bàn Phan Kim Chuông và ông Phan Thành Ân

Căn cứ đề nghị của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh, Đại sứ quán thông báo tới bà Trần Thị Thu Thảo, sinh năm 1973, cứ trú tại Highett St, Richmond, VIc 3056 và bà Phạm Thị Bạch Tuyết sinh năm 1987, cư trú tại Leonard Avenue, St Albans Victoria 3021, Australia tới trụ sở Đại sứ quán hoặc liên hệ để nhận bản án.

Print

Categories: NewsNumber of views: 43

Tags:

Gallery