Wednesday, February 8, 2023

News

Friday, September 29, 2017

Hơn tám tỷ đồng hỗ trợ cựu sinh viên Việt ở Australia

Đại sứ Australia tại Việt Nam Craig Chittick công bố khoản hỗ trợ hơn tám tỷ đồng cho các cựu sinh viên Việt Nam từng theo học tại Australia thông qua Quỹ Hỗ trợ cựu sinh viên Australia.

http://www.nhandan.com.vn/giaoduc/du-hoc/item/34169902-hon-tam-ty-dong-ho-tro-cuu-sinh-vien-viet-o-australia.html

Print

Categories: News on the relationship, tin tức về việt namNumber of views: 12310

Tags:

Gallery