Tuesday, March 28, 2023

News on Vietnam

Sunday, October 18, 2020

Bản án số 06/2022/DS-St ngày 28/3/2022 của Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh

Về tranh chấp thừa kế tài sản và tranh chấp tài sản chung giữa bà Phan Kim Chuông và ông Phan Thành Ân

Căn cứ đề nghị của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh, Đại sứ quán đề nghị bà: Phạm Thị Bạch Tuyết sinh năm 1987, cư trú tại Highett St, Richmond, VIC 3056, Australia và bà Trần Thị Thu Thảo, sinh năm 1973, cư trú tại Unit 2131 Leonard Avenue, St Albans Victoria 3021 liên hệ ĐSQ để nhận bản án.

 

 

Print

Categories: NewsNumber of views: 39

Tags:

Gallery