Monday, February 6, 2023

News on the relationship

Giáo sư Úc trao tặng huy hiệu giáo dục

Giáo sư Úc trao tặng huy hiệu giáo dục

VNA (2012/07/02) Đại sứ quán Việt Nam tại Canberra vào Feb.7 tổ chức một buổi lễ để trình bày các niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" Giáo sư Ian Young, Phó hiệu trưởng trường Đại học Quốc gia Australia (ANU).
Úc và Việt Nam làm giả trái phiếu gần gũi hơn

Úc và Việt Nam làm giả trái phiếu gần gũi hơn

DFAT 14/12/2011 Australia đã nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn với Việt Nam để phát triển khả năng của mình để kinh doanh, hỗ trợ đất nước với chương trình cải cách kinh tế thị trường mở của nó.


Thương mại hỗn hợp lần thứ 10 giữa Australia-Việt Nam và Ủy ban Hợp tác kinh tế Thông cáo chung

Thương mại hỗn hợp lần thứ 10 giữa Australia-Việt Nam và Ủy ban Hợp tác kinh tế Thông cáo chung

Các tướng Australia cho Thương mại, Hòn Tiến sĩ Craig Emerson MP, và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt, thưa ông, ông Bùi Quang Vinh, đồng chủ trì cuộc họp lần thứ X của Ủy ban hỗn hợp thương mại và hợp tác kinh tế Australia-Việt Nam (JTECC) vào 13 tháng 12 năm 2011 tại Hà Nội. Các JTECC được thành lập vào năm 1990 để xem xét sự tiến bộ trong quan hệ kinh tế giữa hai nước và để xác định các cách để tăng cường hợp tác.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhận nhóm hữu nghị Úc

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhận nhóm hữu nghị Úc

VNA 19/07/2011 - Việt Nam và Australia sẽ mở rộng hoạt động hợp tác để hỗ trợ chất độc da cam / dioxin (AO) nạn nhân, gia đình hoàn cảnh khó khăn và trẻ em nghèo ở Việt Nam.
Các nhà lãnh đạo hàng đầu của Úc chào đón Tổng Thống đốc

Các nhà lãnh đạo hàng đầu của Úc chào đón Tổng Thống đốc

(VNA-9/5/2011) - Việt Nam và Úc cần đẩy mạnh quan hệ pháp luật, mọi người giao lưu và hợp tác văn hóa và thể thao, cùng với việc phát triển quan hệ hợp tác giữa các chính phủ, các bộ, ngành.
VN dự kiến ​​sẽ liên kết giáo dục hơn nữa với Australia

VN dự kiến ​​sẽ liên kết giáo dục hơn nữa với Australia

VNA 13/04/2011 - Việt Nam dự kiến ​​sẽ tăng lên giáo dục và hợp tác đào tạo với Úc với hy vọng rằng sinh viên Việt Nam ở nước biển sẽ đóng vai trò như một cầu nối để tăng cường tình hữu nghị, hợp tác, đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia.
Việt Nam, Australia quan hệ chặt chẽ

Việt Nam, Australia quan hệ chặt chẽ

VNA 13/4/2011 - Việt Nam và Australia khẳng định sự hợp tác chặt chẽ và ý định thực hiện các lĩnh vực hợp tác cụ thể trong Chương trình Hành động Việt Nam-Australia cho giai đoạn 2010-2013.
Việt Nam, Australia tăng cường hợp tác

Việt Nam, Australia tăng cường hợp tác

VNA 19/01/2011 - Quan hệ Việt Nam và Australia đã nở rộ trong những năm gần đây trong lĩnh vực khác nhau bao gồm cả kinh tế, thương mại, giáo dục và du lịch.
Các nhà lãnh đạo hàng đầu bắt tay với Việt Nam-Australia

Các nhà lãnh đạo hàng đầu bắt tay với Việt Nam-Australia

VNA 31/10/2010 - Australia sẽ cung cấp trên một sự trợ giúp của 160 triệu AUD cho Việt Nam để xây dựng một cây cầu quan trọng và ký kết kế hoạch hành động với nước sau khi Thủ tướng của nó gặp ba nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam vào ngày 31 tháng 10.
Việt, cơ quan lập pháp Úc tăng cường quan hệ

Việt, cơ quan lập pháp Úc tăng cường quan hệ

Một phái đoàn của Quốc hội (QH) do Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu thăm Australia từ 23-ngày 28 Tháng 6.
12345678

Gallery