Tuesday, February 7, 2023

News and Events

Cuộc thi đổi mới sáng tạo "Hack4Growth" 2021

  • 5 May 2021
  • Author: vembassy
  • Number of views: 10241
  • 0 Comments
Cuộc thi đổi mới sáng tạo "Hack4Growth" 2021
Nhằm ươm mầm và thúc đẩy các giải pháp đổi mới sáng tạo đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam, Tổ chức Khoa học và Chuyên gia VN toàn cầu tổ chức cuộc thi đổi mới sáng tạo "Hack4Growth" dưới sự bảo trợ của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Cuộc thi mùa thứ hai năm nay Hack4Growth 2021 Unlimited nhằm tìm ra các giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn tại các tỉnh thành của Việt Nam.
Đơn đăng ký từ ngày 16/4/2021 đến 31/5/2021: https://www.hack4growth.org/register/
Trân trọng thông báo.
Print
Categories: News
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Gallery