Wednesday, April 24, 2024

Covid

Tổng kết Đợt 2 Chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Tổng kết Đợt 2 Chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Author: vembassy/Monday, November 16, 2020/Categories: Embassy Activities

Rate this article:
No rating
Đại sứ quán Việt Nam trân trọng thông báo Chương trình quyên góp “Chung một tấm lòng với đồng bào miền Trung”, Đợt 2 tính đến hết ngày 15/11/2020, đã thu được tổng số tiền là: 9.830 AUD (chín nghìn tám trăm ba mươi Đô la Úc). Chiều ngày 16/11/2020, Đại sứ quán đã chuyển số tiền trên về Bộ Ngoại giao Việt Nam (Danh sách quyên góp Đợt 2 trong file kèm theo).
Đại sứ quán ghi nhận tấm lòng tương thân tương ái của cộng đồng người Việt Nam tại Úc gửi tới đồng bào miền Trung, đặc biệt trong bối cảnh bà con phải đối mặt với nhiều khó khăn, vất vả do đại dịch Covid 19.
Đại sứ quán xin dừng chương trình quyên góp và kính mong quý công dân có nguyện vọng gửi tiền trực tiếp về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
(i) Tài khoản tiền Việt Nam:
Tên Tài khoản: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương
Số Tài khoản: 001.1.00.193241.8
Tại Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
(ii) Tài khoản ngoại tệ
Tên Tài khoản: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương
Số Tài khoản: 001.1.37.193253.8
Tại Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
SW Code: BFTVVVNX001
Trân trọng./.
Print

Number of views (4854)/Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.