Monday, February 6, 2023

Covid

Australia treo cờ rủ tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Ngày 26/9, Australia đã treo cờ rủ tại tất cả trụ sở nhà nước và chính quyền bang trên khắp nước này để tưởng niệm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang.

Author: vembassy/Thursday, September 27, 2018/Categories: News and Events, Embassy Activities

Rate this article:
No rating
Print

Number of views (14171)/Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.