Friday, December 8, 2023

Covid

Toàn quyền Australia và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Việt Nam

Author: vembassy/Friday, June 1, 2018/Categories: Vietnam- Australia Relations, News on the relationship, việt nam - úc, tin tức các mối quan hệ

Rate this article:
No rating

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, chiều 23/5, Toàn quyền Australia Peter Cosgrove và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 23- 26/5/2018.Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Toàn quyền Australia và Phu nhân diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ.                            

https://vov.vn/chinh-tri/toan-quyen-australia-va-phu-nhan-bat-dau-tham-cap-nha-nuoc-viet-nam-765700.vov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

https://vov.vn/chinh-tri/toan-quyen-australia-va-phu-nhan-bat-dau-tham-cap-nha-nuoc-viet-nam-765700.vov
Print

Number of views (9757)/Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.