Monday, February 6, 2023

Covid

Việt Nam đứng đầu về số lượng học bổng tiến sĩ của Chính phủ Úc

Author: vembassy/Friday, December 1, 2017/Categories: News on the relationship, tin tức các mối quan hệ

Rate this article:
No rating

(NLĐO)- Đại sứ Úc tại Việt Nam Craig Chittick cho biết trong số 65 quốc gia được nhận học bổng Endeavour của Chính phủ Úc, Việt Nam xếp thứ nhất về số lượng học bổng tiến sĩ.

http://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/viet-nam-dung-dau-ve-so-luong-hoc-bong-tien-si-cua-chinh-phu-uc-20171125183456366.htm

Print

Number of views (8173)/Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.