Wednesday, February 28, 2024

Covid

Việt Nam-Australia ký kết ý định thư về hợp tác nghiên cứu nông nghiệp

Author: vembassy/Wednesday, September 6, 2017/Categories: Vietnam- Australia Relations, News on the relationship

Rate this article:
No rating

Việt Nam-Australia ký kết ý định thư về hợp tác nghiên cứu nông nghiệp

Ngày 21/8, Lễ ký kết Ý định thư về thực hiện hợp tác nghiên cứu nông nghiệp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc giai đoạn 2017–2027.
http://www.vietnamplus.vn/viet-namaustralia-ky-ket-y-dinh-thu-ve-hop-tac-nghien-cuu-nong-nghiep/462231.vnp

Print

Number of views (10278)/Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.