Thursday, December 7, 2023

Vietnam Australia Relations

Friday, June 1, 2018

Phó Thủ tướng hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Australia Julie Bishop

Ngày 28/5, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã cùng Bộ trưởng Ngoại giao Australia Julie Bishop đồng chủ trì Cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia lần thứ nhất.

https://vov.vn/chinh-tri/pho-thu-tuong-hoi-dam-voi-bo-truong-ngoai-giao-australia-julie-bishop-767565.vov

Print

Gallery