Thursday, July 25, 2024
en-USvi-VN

Vietnam Australia Relations

Friday, December 8, 2017

Tăng cường xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Australia

Australia thị trường xuất khẩu tiềm năng Việt Nam, tuy nhiên thị phần xuất khẩu của doanh nghiệp Việt còn thấp. Để có nhiều cơ hội xuất khẩu vào thị trường này, các doanh nghiệp Việt Nam cần nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu.

http://vinanet.vn/thuong-mai-cha/tang-cuong-xuat-khau-hang-hoa-sang-thi-truong-australia-683560.html

Print

Categories: Business/Economics, kinh doanh - kinh tếNumber of views: 9611

Tags:

Gallery