Thursday, July 25, 2024
en-USvi-VN

Vietnam Australia Relations

Friday, December 1, 2017

Lạc quan về cơ hội làm ăn với Úc

Úc là thị trường tiềm năng lớn trong nhiều năm tới mà các doanh nghiệp Việt Nam cần đẩy mạnh xuất khẩu.

http://mobile.thesaigontimes.vn/tinbaichitiet/166056/

Print

Categories: Business/Economics, kinh doanh - kinh tếNumber of views: 9652

Tags:

Gallery