Wednesday, April 24, 2024

Vietnam Australia Relations

Friday, September 29, 2017

Đối thoại Chiến lược Ngoại giao và Quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 5

Ngày 27/9, kỳ họp lần thứ 5 Đối thoại Chiến lược Ngoại giao và Quốc phòng giữa Việt Nam và Australia đã diễn ra tại Canberra

http://vtv.vn/trong-nuoc/doi-thoai-chien-luoc-ngoai-giao-va-quoc-phong-viet-nam-australia-lan-thu-5-20170927182154511.htm

Print

Gallery