Wednesday, June 26, 2024
en-USvi-VN

Travel Advices

Tuesday, July 20, 2021

Về việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà

Để đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19 kịp thời, hiệu quả, ngày 14/7/2021, Bộ Y tế đã ban hành công văn 5599/BYT-MT với một số nội dung chính như sau:

1. Giảm thời gian cách ly y tế từ 21 ngày xuống 14 ngày cho các đối tượng F1 và người nhập cảnh (trừ trường hợp người nhập cảnh vào làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh cách ly theo quy định khác của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và của Bộ Y tế), tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày tiếp theo. Thực hiện nghiêm việc quản lý, giám sát cách ly, bàn giao và theo dõi, giám sát y tế sau cách ly đảm bảo không để lây nhiễm chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

2. Về thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà: Ban hành Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tại nhà phòng, chống dịch Covid-19 cho đối tượng F1 để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nghiên cứu triển khai thí điểm cách ly F1 tại nhà, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương có thể điều chỉnh Hướng dẫn cho phù hợp.

Đối tượng: (i) những người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định (F1); người ở cùng nhà với F1 được cách ly cùng với F1 tại nhà; người trực tiếp chăm sóc, hỗ trợ F1 được cách ly cùng với F1 tại nhà; (ii) Những người đang cách ly tập trung đủ 07 ngày, có kết quả xét nghiệm PCR ngày thứ 7 âm tính với SARS-CoV-1 được chuyển về cách ly tại nhà.

Thời gian: Cách ly y tế tại nhà 14 ngày liên tục kể từ ngày bắt đầu cách ly. Riêng người đã được cách ly tập trung 07 ngày thì tiếp tục cách ly tại nhà 07 ngày. Sau cách ly y tế, tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo.

Print

Categories: Embassy Activities, Travel AdvicesNumber of views: 4843

Tags:

Gallery