Friday, April 19, 2024

Travel Advices

Hội thảo "Kết nối và phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam"

Nhằm phát huy nguồn lực kiều bào hỗ trợ cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam, Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài và Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo "Kết nối và phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam".
Thời gian: 14.00 - 18.00 ngày 16/7/2021 (giờ Việt Nam)
Đăng ký tham dự chương trình trực tuyến tại: http://bit.ly/3Aw2sEO
Đường link tham dự sẽ được gửi tới các đại biểu đăng ký ngày 15/7/2021.
Trân trọng.
Print

Categories: Embassy ActivitiesNumber of views: 3355

Tags:

Gallery