Tuesday, May 28, 2024
en-USvi-VN

Travel Advices

Thursday, January 25, 2018

Triển vọng xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Australia

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 11 tháng năm 2017, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc đạt gần 5,9 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Úc đạt hơn 2,96 tỷ USD, tăng 13%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Úc đạt hơn 2,92 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2016.

http://m.vinanet.vn/thuong-mai-cha/trien-vong-xuat-khau-hang-hoa-viet-nam-sang-thi-truong-australia-686694.html

Print

Categories: Business/Economics, kinh doanh - kinh tếNumber of views: 8024

Tags:

Gallery