Sunday, July 14, 2024
en-USvi-VN

Travel Advices

Tuesday, February 20, 2018

Nhập về giá 65.000 đ/kg, bán lỗ 2.000 đ/kg, vỗ béo bò Úc "suy tàn"?

Vài năm trước, việc nhập khẩu bò Úc về nuôi vỗ béo rồi giết mổ, cung cấp ra thị trường mang lại khoản lợi nhuận khá tốt cho nông dân, doanh nghiệp. Nhưng nay bò Úc đang phải cạnh tranh khốc liệt với các loại thịt đông lạnh nhập khẩu, số lượng bò Úc nhập khẩu vì vậy cũng đã giảm rất mạnh

http://m.danviet.vn/nha-nong/nhap-ve-gia-65000-d-kg-ban-lo-2000-d-kg-vo-beo-bo-uc-suy-tan-845973.html

Print

Categories: Business/Economics, kinh doanh - kinh tếNumber of views: 10373

Tags:

Gallery