Wednesday, June 26, 2024
en-USvi-VN

Travel Advices

Tuesday, February 20, 2018

Úc kiểm tra, đánh giá vùng trồng nhãn của Việt Nam

Úc cho biết theo kế hoạch, quả nhãn của Việt Nam có thể chính thức xuất khẩu sang Úc từ năm 2019

https://nld.com.vn/kinh-te/uc-kiem-tra-danh-gia-vung-trong-nhan-cua-viet-nam-2018020521452669.htm

Print

Categories: Business/Economics, kinh doanh - kinh tếNumber of views: 10215

Tags:

Gallery