Tuesday, May 28, 2024
en-USvi-VN

Travel Advices

Friday, December 15, 2017

Thúc đẩy nhập khẩu thuỷ sản Việt Nam vào Australia

Chủ tịch MTTQ Trần Thanh Mẫn tiếp ông Norman Grant - Chủ tịch Hiệp hội nhập khẩu thủy sản Australia. Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị đối thoại để thúc đẩy quá trình nhập khẩu giữa 100 doanh nghiệp thuỷ sản Việt Nam với Hiệp hội nhập khẩu thuỷ sản Australia.

https://laodong.vn/kinh-te/thuc-day-nhap-khau-thuy-san-viet-nam-vao-australia-580456.ldo

Print

Categories: Business/Economics, kinh doanh - kinh tếNumber of views: 12455

Tags:

Gallery