Tuesday, May 28, 2024
en-USvi-VN

Travel Advices

Friday, December 8, 2017

Úc công bố kết quả điều tra chống bán phá giá tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam

TheLEADER Căn cứ Báo cáo thẩm tra này, Ủy ban Chống bán phá giá Úc dự kiến mức biên độ phá giá của công ty xuất khẩu của Việt Nam là 2,6%.

http://theleader.vn/uc-cong-bo-ket-qua-dieu-tra-chong-ban-pha-gia-thap-gio-nhap-khau-tu-viet-nam-2017120307071419.htm

Print

Categories: Business/Economics, kinh doanh - kinh tếNumber of views: 8892

Tags:

Gallery