Monday, October 2, 2023

Notice embassy

TP. Hồ Chí Minh: Vụ án hôn nhân gia đình số 501/TB-TA ngày 30/6/2023

Vụ Ly hôn giữa ông Nguyen Van Binh và bà Nguyễn Thị Phan Ân

Kiên Giang; Thông báo ly hôn số 58/2022/TLST-HNGĐ ngày 14/11/2022

Vụ ly hôn giữa ông Nguyễn Quốc Thi và bà Lâm Mộng CHinh

Khánh Hòa: Vụ án dân sự số 22/2023/TLST-DS ngày 02/3/2023

Về việc yêu cầu hủy giấy nhượng quyền thừa kế và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa bà Hồ Thị Kim Xuyến và Võ Hồ Hoàng Ân và Huỳnh Thị Thanh Tú

Quyết định đưa ra xét xử số 40/2023/QĐXXST-DS của TAND tỉnh Bình Thuận

Cá nhân liên quan: Nguyễn Vy Anh

Theo đề nghị của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận tại Công văn số 164/TABT-TDS ngày 18/5/2023 về việc tống đạt các văn bản: Quyết định đưa ra xét xử số 40/2023/QĐXXST-DS và Giấy triệu tập cùng ngày 18/5/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuân.

Cá nhân liên quan: bà Nguyễn Vy Anh, địa chỉ: Charlotte Cress, Wyndham Vale. VIC 3024. Đề nghị bà Nguyễn Vy Anh liên hệ với Đại sứ quán hoặc Tòa án để nhận thông báo.

 

Bản án hôn nhân gia đình 24/2023/HNGĐ-ST ngày 14/4/2023 của TAND Đà Nẵng

Giữa Phạm Minh Mẫn và Cao Thị Thùy Trang

Tòa án nhân dân thành phố Đã Nẵng đã ban hành Bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 24/2023/HNGĐ-ST ngày 14/4/2023 và đề nghị niêm yết tại ĐSQ. 

Người liên quan: ông Phạm Minh Mẫn, sinh năm 1962, sinh sống tại Richmond, Victoria 3121, Australia

 

Bản án số 74/2022/DS-ST ngày 30/09/2022

Người có liên quan: Ông Nguyễn Tôn Yên, cư trú tại NSW 2143

Bản án Ly hôn giữa Lê Thụy Bảo Khánh và Pham Hou Nguyen Dinh

Bản án số 06/2023/HNGĐ-ST ngày 28/02/2023

Cá nhân liên quan tại Úc: ông Pham Hou Nguyen Dinh, cư trú tại 72 Highland Ave, NSW 2199, Australia.

Bản án 198/2022/HNGĐ-ST ngày 19/9/2022

Bản án 198/2022/HNGĐ-ST ngày 19/9/2022 Về việc ly hôn giữa ông Trần Duy Mạnh và bà Huynh Thi Phuong 

Thông báo 273/TB-TLVA ngày 28/7/2022 của TAND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo 273/TB-TLVA ngày 28/7/2022 của Tòa an ND tỉnh Khánh Hòa Về việc ly hôn giữa bà Lê Thụy Bảo Khánh và ông Pham Hou Nguyen Dinh
12