Saturday, April 13, 2024

Notice embassy

Saturday, March 11, 2023

Bản án 198/2022/HNGĐ-ST ngày 19/9/2022

Theo đề nghị của Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương, Đại sứ quán niêm yết Bản án số 198/2022/HNGĐ-ST ngày 19/9/2022 về việc ly hôn giữa ông Trần Duy Mạnh và bà Huynh Thi Phuong.
Print

Categories: About the Embassy, notice embassyNumber of views: 1139

Tags: notice embassy

Please login or register to post comments.