Tuesday, February 27, 2024

Covid

THÔNG BÁO SỐ 17 Về chuyến bay hồi hương công dân Việt Nam về nước đầu tháng 9 năm 2020

Author: vembassy/Thursday, August 27, 2020/Categories: covid

Rate this article:
3.1

1.  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện ngoại giao và lãnh sự của Việt Nam tại Úc (Đại sứ quán Việt Nam tại Úc, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Perth)  xin trân trọng thông báo lịch trình (dự kiến) của chuyến bay hồi hương tiếp theo như sau:

          - Ngày khởi hành: 4/9/2020

          - Hành trình: Sydney - Melbourne - Việt Nam

 

Công dân được xét duyệt về nước sẽ phải tự chịu chi phí vé máy bay và được yêu cầu cách ly tập trung 14 ngày sau khi nhập cảnh theo quy định.

 

 

2. Do số lượng công dân đã đăng ký về nước tính đến ngày 9/8/2020 mà vẫn chưa được xét duyệt bay vẫn còn rất lớn (khoảng 3100 người) và thời gian triển khai các thủ tục liên quan đến chuyến bay rất gấp, do đó sẽ không có đăng ký bổ sung cho chuyến bay dự kiến ngày 4/9/2020. Những công dân được ưu tiên xét duyệt cho chuyến bay này là những người đã đăng ký tính đến ngày 9/8/2020 và đáp ứng các điều kiện ưu tiên theo quy định của Chính phủ.

 

3. Công dân Việt Nam đã có quy chế thường trú nhân (PR) hoặc đã có quốc tịch Úc chưa phải đối tượng ưu tiên xét duyệt về nước trên chuyến bay này.

 

4. Về giải đáp thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ: 

          + Đối với công dân đang ở ACT + Victoria + Tasmania, xin đề nghị liên hệ Đại sứ quán theo số điện thoại: 0466 401 665 (hotline); (02) 616 94915; (02)61694917; (02)61694916 hoặc email: [email protected] 

          + Đối với công dân đang ở NSW+Queensland+Nam Úc, xin đề nghị liên hệ Tổng lãnh sự quán tại Sydney theo số điện thoai: (02)93271912; (02)93272539; (02)93261129; (02)93261202 hoặc Email: [email protected] 

          + Đối với công dân đang ở Tây Úc + Bắc Úc, xin đề nghị liên hệ Tổng lãnh sự quán tại Perth theo số điện thoại 08-93253642; 08-92211158; 0470111668 hoặc Emai: [email protected] 

Các Cơ quan đại diện ngoại giao và lãnh sự Việt Nam tại Úc sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về chuyến bay trong thời gian tới./.

Print

Number of views (12373)/Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.