Sunday, July 14, 2024
en-USvi-VN

Covid

Sinh viên của 18 trường đại học tại Úc sẽ đến Việt Nam thực tập trong năm 2018, đồng thời tìm hiểu về con người và văn hóa Việt Nam

Author: vembassy/Thursday, September 21, 2017/Categories: News on the relationship, News and Events, tin tức về việt nam, tin tức sự kiện

Rate this article:
No rating

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình New Colombo Plan của Chính phủ Úc. Chương trình này ngày càng phát triển mạnh tại các nước trong khu vực với 784 sinh viên sẽ đến Việt Nam để tham gia 30 dự án khác nhau từ Nghiên cứu Phúc lợi và Dịch vụ Xã hội đến Thiết kế Đô thị và Lập kế hoạch vùng.
http://www.sggp.org.vn/sinh-vien-18-truong-dai-hoc-tai-uc-den-viet-nam-thuc-tap-465878.html

Print

Number of views (10903)/Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.