Tuesday, May 28, 2024
en-USvi-VN

Business - Economics

Wednesday, August 15, 2018

Việt Nam xuất siêu sang Australia tăng rất mạnh

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch thương mại 2 chiều Việt Nam - Australia trong 6 tháng đầu năm 2018 tăng trên 20% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 3,63 tỷ USD.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Australia tăng trưởng 22,5% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 1,98 tỷ USD. Nhập khẩu từ Australia đạt 1,64 tỷ USD, tăng 17,1%. Như vậy, Việt Nam xuất siêu sang Australia 338,6 triệu USD, tăng 57,9%.

http://m.vinanet.vn/thuong-mai-cha/viet-nam-xuat-sieu-sang-australia-tang-rat-manh-698497.html

Print

Categories: Business/Economics, kinh doanh - kinh tếNumber of views: 9344

Tags:

Gallery