Sunday, July 14, 2024
en-USvi-VN

Business - Economics

Tuesday, February 20, 2018

Xuất khẩu nông sản nhìn từ thị trường Úc

Việt Nam hiện là một trong bốn nhà cung cấp thủy sản lớn nhất cho thị trường Úc (sau Thái Lan, Trung Quốc và New Zealand), nhưng mới chỉ chiếm khoảng 11,2% thị phần nhập khẩu, con số này chưa bằng một nửa thị phần của Thái Lan. Kim ngạch nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam của Úc những năm qua tăng rất ấn tượng, từ 15 triệu USD năm 2011 lên 225 triệu USD trong năm 2014 (tăng 15 lần) và năm 2017 đạt gần 187 triệu USD.

http://m.nongnghiep.vn/xuat-khau-nong-san-nhin-tu-thi-truong-uc-post212576.html

Print

Categories: Business/Economics, kinh doanh - kinh tếNumber of views: 10413

Tags:

Gallery