Friday, April 19, 2024

Business - Economics

Tuesday, October 10, 2017

Ngày thanh long Việt Nam

Ngày 30/9, tại thành phố Melbourne, bang Victoria của Australia, đã diễn ra “Ngày thanh long Việt Nam”.

http://vietnambiz.vn/thanh-long-se-la-trai-cay-dem-lai-nguon-thu-lon-nhat-cho-viet-nam-33294.html

Print

Categories: Business/Economics, kinh doanh - kinh tếNumber of views: 10955

Tags:

Gallery