Sunday, July 14, 2024
en-USvi-VN

Business - Economics

Tuesday, October 10, 2017

Australia gia hạn thời gian ban hành báo cáo với thép dây dạng cuộn nhập khẩu

Ủy Ban Chống bán phá giá Australia (ADC) thuộc Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học Australia đã ra thông số 2017/133 về việc gia hạn thời gian ban hành báo cáo về dữ kiện trọng yếu (SEF-Statement of Essential Facts) và báo cáo kết luận điều tra, khuyến nghị của ADC trong vụ việc điều tra chống bán phá giá với sản phẩm thép dây dạng cuộn nhập khẩu từ Việt Nam, Indonesia và Hàn Quốc.

http://m.bnews.vn/australia-gia-han-thoi-gian-ban-hanh-bao-cao-voi-thep-day-dang-cuon-nhap-khau/58344.html

Print

Categories: Business/Economics, kinh doanh - kinh tếNumber of views: 11350

Tags:

Gallery