Sunday, December 10, 2023

Business - Economics

Friday, September 29, 2017

Người Việt làm giàu bằng nghề nông trên đất Úc

Sau nhiều năm nỗ lực, các gia đình kiều bào đang chạm đến thành công trong lĩnh vực nông nghiệp Úc, và ngày càng xây dựng được chỗ đứng trên những nông trường ở xứ chuột túi.

http://thanhnien.vn/doi-song/nguoi-viet-lam-giau-bang-nghe-nong-tren-dat-uc-878726.html

Print

Categories: Business/Economics, kinh doanh - kinh tếNumber of views: 9964

Tags:

Gallery